Universiteitsraad 7 april

Universiteitsraad 7 april

Vrijdagochtend 7 april 2017 vond de vijfde universiteitsraad van het jaar plaats. Lees in dit verslag een toelichting op de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen. Voor studenten  waren de belangrijkste punten: extra werkplekken en buitenwerkplekken, representatief oefenmateriaal voor studenten én rondvragen waarin initiatiefvoorstellen omtrent avondcolleges en duurzaamheid aangekondigd werden.

De universiteitsraad begon met een historisch feitje: het is vandaag Nationale Bierdag in Amerika. Front werd hier nog even aan herinnerd, omdat we er frisjes bij zaten na ons Front Fusten Feest.

Front is trots om jullie te mogen melden dat er vele nieuwe werkplekken komen! Zowel binnen als buiten zetten we grote stappen. Ons initiatief voor buitenwerkplekken bleek een goede zet. Ze worden veel gebruikt en er komen er dus nog meer bij. De buitenwerkplekken zullen bij gebouw C, D, S en Zwijsen komen. Allemaal voorzien van stopcontacten!
Daarnaast breiden we ook in de gebouwen het aantal werkplekken flink uit. Er komen extra werkplekken in gebouw D, M en Reitse Poort (waar de School of Governance zich zal vestigen).

Verder is Fractie Front verheugd dat het college ons initiatiefvoorstel steunt om representatief oefenmateriaal te verschaffen voor alle studenten. Dit zorgt ervoor dat het initiatiefvoorstel van Fractie Front na jaren hard werk eindelijk in vervulling gaat. We hopen dat ook TSH en TST snel over representatief oefenmateriaal zullen beschikken en dat hieromtrent in de daarvoor bestemde richtlijnen regels worden opgenomen.

Tot slot heeft Fractie Front in deze universiteitsraad twee initiatiefvoorstellen ingediend. Allereerst gaat het om een voorstel omtrent avondcolleges. Studenten moeten steeds meer doen om zich te onderscheiden van anderen en veel van deze activiteiten vinden ’s avonds plaats. Daarom vindt Fractie Front dat er oplossingen moeten komen op de avondcolleges. Een oplossing zou kunnen zijn: het verplicht opnemen van álle colleges na 16.30 uur. Front zal zich hard gaan maken tegen avondcolleges of er in ieder geval voor zorgen dat er een passend alternatief is. De actieve student moet z’n vrijheid behouden!

Het tweede initiatiefvoorstel gaat over duurzaamheid op Tilburg University. Duurzaamheid is erg belangrijk in de huidige samenleving en het is een uitdaging voor deze maatschappij om de wereld ‘groener’ te maken. Fractie Front denkt dat de universiteit de plicht heeft om haar verantwoordelijkheid hieromtrent te nemen en dat er meer gedaan moet worden aan duurzaamheid op Tilburg University. Ook hiervoor is een initiatiefvoorstel geschreven.

Het was een kort maar krachtige universiteitsraad waar zeker stappen zijn gezet!

2017-06-30T13:45:48+01:00 april 9th, 2017|Categories: Actueel|0 Comments