Verslag universiteitsraad 2 juni

Verslag universiteitsraad 2 juni

Spoorzone
Tijdens de universiteitsraad van 2 juni stond de Businesscase Spoorzone TSH op de agenda. De universiteitsraad werd gevraagd om op twee onderdelen advies uit te brengen, de samenwerking met diverse andere partijen waaronder de Fontys en het verplaatsen van het personeel naar de Spoorzone. In de Spoorzone zullen diverse mind labs gerealiseerd worden waar innovatieve onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. De faculteitsraad van TSH heeft een tijd geleden al positief ingestemd met het plan, onder bepaalde voorwaarden. De mind labs bieden ruimte om innoverend onderwijs te realiseren. Tijdens de dagelijks bestuur vergadering vertelde het college dat het een dergelijk project niet mogelijk zou zijn zonder samen te werken met diverse partijen. Dit is waarom wij positief hebben geadviseerd op de samenwerking met de andere partijen. Het verplaatsen van het personeel zien wij als een logisch gevolg en daarom hebben wij ook hierop positief geadviseerd. Wel hebben wij nogmaals aangekaart geen voorstander te zijn van het uitbreiden van de campus naar de stad. De compacte campus van Tilburg University is een meerwaarde en dat dient in het achterhoofd gehouden te worden.

TMP
Het Taken- MiddelenPlan van de universiteit stond ook op de agenda. Hierin wordt bepaald hoe de potjes met geld worden verdeeld en waar deze budgetten naar toe gaan de komende jaren. Voor studenten zaten hier een aantal belangrijke zaken tussen:

– WiFi dekking
Op initiatief van Front zijn de buitenwerkplekken gerealiseerd. Er komen er steeds meer bij, maar het probleem doet zich voor dat de WiFi niet voldoende dekkend is. Gezamenlijk met Fractie SAM hebben wij dit probleem al meermaals aangekaart. In het TMP stonden hier helaas geen budgetten voor, maar het is ons gelukt: de WiFi wordt verbeterd zodat er buiten overal sterke WiFi is!

– Flexkamer verenigingen
In het TMP werd gesproken over ruimtegebrek en de noodzaak om naast de campus bij te gaan huren. Front heeft hierbij aangegeven dat niet alleen de faculteiten, maar ook de verenigingen met ruimtegebrek kampen. Er zijn zelfs verenigingen die geen bestuurskamer meer hebben. Ons voorstel: een flexkamer waar meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken. Zo wordt de ruimte efficient gebruikt en helpen we meerdere verenigingen tegelijk. We zijn hierover al om tafel met huisvesting en hopen op zeer korte termijn op uitsluitsel.

– Sportkaart
Uit het TMP bleek dat de kosten van de sportkaart de komende jaren drastisch gaan stijgen (een stijging van bijna 5 procent per jaar). Als studentenfractie – die staat voor de actieve student – zijn wij hier fel op tegen. Gezamenlijk met Fractie SAM hebben we hierover onze zorgen geuit. De discussie komt terug in de raad van 7 juli.

– EDUiLab
Het Education Innovation Lab is een middel om onderwijs te digitaliseren en om harde inhaalslagen te maken ten opzichte van andere universiteiten. Echter was de budgetaanvraag voor dit lab afgewezen in het TMP en dat vonden wij zonde. Fractie Front wil harde slagen maken en heeft het College dus gevraagd om de inhoudelijke discussie hierover in de volgende cyclus al terug te laten komen en budgetten vrij te maken mocht de raad dan positief zijn omtrent dit lab. We moeten vooruit wat digitalisering betreft.

Toegangspoortjes universiteitsbibliotheek
In 2016 heeft Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend voor toegangsbeperkte maatregelen in de bibliotheek. De reactie op dit stuk lag ter bespreking voor aan de universiteitsraad. Het stuk geeft aan dat toegangspoortjes waarmee je met je Tilburg University pas naar binnen moet de voorkeur hebben. Fractie Front is van mening dat er ook toegangspoorten in het OZC geplaatst moeten worden en dat de poortje te allen tijden gesloten moeten zijn. Er werd ook een alternatief geopperd waarbij de poortjes alleen tijdens piekmomenten gesloten zouden zijn. Wij zijn hier echter geen voorstander van, omdat dit vooral voor verwarring zorgt onder studenten.

Rondvraag
Ook deze universiteitsraad heeft Fractie Front twee rondvragen gesteld. Zo hebben we het idee geopperd om TiU leenfietsen te introduceren met het oog op de uitbreiding van de campus naar de spoorzone. Het College van Bestuur vond het een leuk idee en gaat onderzoeken of dit mogelijk is.
Daarnaast hebben we het college ook verzocht de nieuwe tentamenregeling, waar studenten nog maar 0,5 liter water mee mogen nemen naar hun tentamen, per direct terug te draaien. De rector heeft ons gevraagd om vandaag nog onze onderbouwing hierover toe te sturen en heeft toegezegd direct actie te ondernemen.

2017-06-30T13:38:57+01:00 juni 2nd, 2017|Categories: Actueel|0 Comments