Loading...
Archief bereikt 2017-04-09T19:53:11+01:00

Elke jaar zet Fractie Front zich in om de universiteit een beetje aangenamer te maken. Ben jij benieuwd naar wat wij de afgelopen jaren voor jou gedaan hebben? Je kunt het overzicht hieronder vinden.

 

2015-2016

Actieve student

Uit de enquête van Fractie Front omtrent de omstandigheden in de UB kwam naar voren dat er vraag blijkt te zijn vanuit studenten naar ruimere openingstijden van de UB in het weekend. Daarom heeft Fractie Front een rondvraag gesteld waarin het college gevraagd werd of de bieb in het weekend om eerder geopend kon worden dan 10.00u. Naar aanleiding van deze vraag start vanaf half november een pilot waarin de UB tot februari elkweekend vanaf 8.00u geopend is. Na deze periode wordt er geëvalueerd en afhankelijk van de opkomst wordt de verandering in openingstijden gecontinueerd.

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Fractie Front wat pleit voor het verbannen van verplichte hoorcolleges, heeft het College van Bestuur toegezegd dat hoorcolleges niet verplicht gesteld kunnen worden door docenten. Wat betreft werkcolleges heeft het College van Bestuur gereageerd dat de docent bepaalt of werkcolleges verplicht gesteld kunnen worden.

Naar aanleiding van onder andere het initiatiefvoorstel van Fractie Front, is de werkgroep Action Team Digitilization in Education opgericht. Zij gaan onderzoeken op welke wijze digitalisering in het onderwijs kan worden ingezet. Fractie Front is voorstander van dat digitale middelen als aanvulling worden gezien op het hedendaagse onderwijs.

Wegens de belangrijke rol die studieverenigingen en faculteitsverenigingen, spelen op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie, vindt Front het belangrijk dat er ook een facultaire career services is op elke faculteit. TiSEM kent reeds een facultaire career services officer en dat wordt heel goed ontvangen. Front heeft ervoor gelobbyed dat andere faculteiten ook een facultaire career services officer kennen. Tijdens de presentatie van het rapport ´Versterking Arbeidsmarktoriëntatie´ werd duidelijk dat deze lobby effect heeft gehad. In dit rapport werd namelijk aanbevolen dat elke faculteit een facultaire career services officer moet kennen.

Fractie Front heeft meermaals tijdens het Reizigers Overleg Brabant haar zorgen geuit over de plannen van de Minister van OCW om studenten buiten de spits te laten reizen. In december 2015 heeft namelijk Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, regio’s en provincies opgeroepen om in samenwerking met vervoersbedrijven en onderwijsinstellingen afspraken te maken om studenten minder in de spits te laten reizen. Naar aanleiding van deze geuite zorgen heeft het CDA Brabant afgelopen vrijdag vragen gesteld aan de Gedeputeerde Mobiliteit om ervoor te zorgen dat studenten niet buiten de spits hoeven te reizen. Fractie Front ziet liever dat meer studenten op kamers gaan en dat de universiteit investeert in digitalisering van het onderwijs om de drukte in de spits tegen te gaan.

Internationalisering

Fractie Front en personeelsfractie TiU International hebben in 2015 een gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend: ‘Food for All Tastes’. Naar aanleiding van dit initiatief is de Halal corner in de Mensa in het collegejaar 2015 – 2016 uitgebreid. Hierdoor is nu het ruimtegebrek opgelost en kunnen voortaan meer mensen genieten van de Halal maaltijden. Daarnaast zijn er extra bain-marie units geplaatst op het werkblad naast de warme maaltijden, waardoor er meer afzet ruimte ontstaat om componenten in de vegetarische maaltijdverstrekking aan te bieden.

Ten tijde van de discussie omtrent BEST heeft Fractie Front ervoor gezorgd dat er genoeg Exchange Officers behouden blijven, zodat elke student zorgeloos op exchange kan. Het College van Bestuur heeft toegezegd dat wanneer slechts één student in de problemen komt door het gebrek aan exchange officers zij direct actie ondernemen.

Communicatie

Fractie Front ontving klachten over het feit dat het voor alle studenten mogelijk was om via Blackboard in het adressenboek van Tilburg University ANR’s van medestudenten op te zoeken. Dit is een schending van privacy en Fractie Front heeft er dan ook voor gezorgd dat het vanaf heden niet meer mogelijk is om de ANR’s te zien via Blackboard.

Je kunt bij het Scriptorium terecht voor hulp bij schrijfopdrachten, zoals een paper, een verslag of je thesis. Door een gezamenlijk initiatiefvoorstel van Fractie Front en Fractie SAM geldt er sinds het begin van 2016 voor alle faculteiten een uniforme toegangsprocedure als je gebruik wil maken van het Scriptorium (in plaats van allerlei verschillende toegangsprocedures voor verschillende faculteiten). De toegang tot het scriptorium verloopt via de opleidingscoördinator of scriptiebegeleider. Deze kunnen beoordelen of de student meerwaarde kan halen uit de dienstverlening van het scriptorium of dat er mogelijk een ander achterliggend probleem aan ten grondslag ligt. Een bijkomend voordeel van deze regeling is dat de student in beeld is bij de faculteit en de voortgang op de thesis gemonitord kan worden.

Naar aanleiding van de door Front geuite zorgen rondom de onderbezetting van de Student Desk heeft het College van Bestuur 4 fte extra geïnvesteerd in de Student Desk om in ieder geval de zomerpiek van 2016 op te lossen. Het College van Bestuur gaat hierna de mogelijkheden onderzoeken voor een structurele oplossing.

Zoals bij ´Lopende Zaken´ zichtbaar is, heeft Front een proces aangewakkerd waarin de Onderwijs- en Examenreglementen van verschillende faculteiten op proces aangelegenheden worden geharmoniseerd. Hoewel dit proces nog grotendeels gaande is, heeft op één punt deze harmonisatie al plaatsgevonden. Op sommige faculteiten telde namelijk bij herkansingen het laatste cijfer in plaats van het hoogste. Door deze harmonisatieslag geldt nu op alle tentamens het hoogste cijfer.

Campusgevoel

Door een initiatiefvoorstel van Fractie Front en TiU International zijn er op verschillende plekken op de campus magnetrons geplaatst zodat studenten voortaan hun eigen eten kunnen opwarmen. De magnetrons zijn geplaatst op de volgende plekken: in de koffiecorner van de bieb (ruimte L141), naast de koffie automaten in de lunchroom in P, naast de koffieautomaten in de lunchroom in C en in gebouw M in de koffiehoek (M41). De pilot duurt tot en met 31 december, waarna hij zal worden geëvalueerd. Bij de evaluatie van de proef wordt gekeken naar gebruik, kosten, veiligheid, schoonmaak en hygiëne.

Op initiatief van Fractie Front is er op 12 oktober 2015 een pilot gestart waarin een studenten campuscafé is opgestart. De locatie van het café is Tilbury’s 1, naast de mensa (in het Restaurant Gebouw). Aanvankelijk was het een café wat alleen op vrijdagen geopend was voor werknemers maar vanaf 12 oktober is het café ook toegankelijk voor studenten. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 16.00u tot 19.00u. Het café wordt op deze dagen zowel aangestuurd als gecoördineerd door studenten wat betekent dat er ook studenten achter de bar staan. Om het campusgevoel te stimuleren zijn werknemers en studenten echter beide welkom op alle doordeweekse dagen. Er zijn mogelijkheden om te darten en tafelvoetbal te spelen en bier wordt verkocht voor €1,25 per flesje!

Fractie Front heeft gerealiseerd dat Tilburg University vanaf september 2015 verschillende buitenwerkplekken kent. Deze 72 extra werkplekken zijn voorzien van stopcontacten en watertappunten.

Blijf op de hoogte!

Wil je graag op de hoogte blijven van zaken die op de universiteit spelen en onze plannen? Volg ons dan via onderstaande buttons!

Wil je graag meedenken en meepraten over onze Universiteit? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Medezeggenschapsvereniging!

Word lid!