Lopende zaken

De ‘Word Actief Tilburg’ commissie is verantwoordelijk voor een bewustwordingscampagne voor studenten die (nog) niet actief zijn naast hun studie. Daarnaast houd de commissie studenten op de hoogte met wat Tilburg op dit gebied te bieden heeft. Tilburg heeft een groot aanbod in organisaties en commissies waar studenten actief in kunnen worden. Word Actief Tilburg geeft studenten hier een overzicht van. Deze commissie is een initiatief van Front, TiGeAk en SOTS, stuk voor stuk organisaties die de ‘actieve student’ erg belangrijk vinden. De commissie bestaat uit een groep studenten die op verschillende gebieden en in verschillende organisaties actief zijn.

Met de actieve student in haar achterhoofd vindt Front het belangrijk dat studenten zo min mogelijk verplichte colleges heft. Wij zijn van mening dat wanneer er in een college sprake is van pure kennisoverdracht tussen docent en student, dit college niet verplicht zou moeten zijn. Op dit moment is er een onderzoek gaande zodat wij kunnen indiceren hoeveel colleges verplicht zijn en of hierin wel interactie plaatsvind. Afhankelijk van dit onderzoek zullen verdere stappen worden genomen, maar het College van Bestuur zegt dezelfde demarcatielijn te hanteren als Front, in dat colleges waarbij alleen sprake is van kennisoverdracht, niet verplicht zouden moeten zijn.

In het academisch jaar 2013-2014 werd duidelijk dat er een budget zou worden toegewezen aan videocolleges. Front is hier groot voorstander van, maar het ontwikkelen van videocolleges is erg duur. Daarom zijn wij betrokken naar aanvullende mogelijkheden om studeren makkelijker te maken, bijvoorbeeld via spraakopnames van de docent. Internationaal is deze optie, in combinatie met de powerpoint slides, een groot succes.

Collegegeld vrij besturen is wettelijk toegestaan, maar is nog niet mogelijk op Tilburg University. In de wet staat dat universiteiten de mogelijkheid hebben om collegegeld vrij besturen aan te bieden, dit is echter niet verplicht. Front is van mening is dat op Tilburg University ook een mogelijkheid zou moeten zijn en is daarom met verschillende organen bezig dit te bereiken.

Front is van mening dat digitalisering geïntegreerd moet worden in het onderwijs. Vorig jaar heeft Front daarom een intiatiefvoorstel ingediend om meer geld vrij te maken voor videocolleges. Het College van Bestuur is het met Front eens dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in digitalisering. De werkgroep Digital Education Enhancement Program (DEEP) is opgericht om het onderwijs van Tilburg University te digitaliseren. Tijdens de universiteitsraad van 7 april heeft Front een initiatiefvoorstel ingediend tegen avondcolleges, een oplossing die wij hierin aangedragen hebben is het verplicht opnemen van alle colleges na 16:30.

Steeds minder studenten gaan op kamers als zij gaan studeren. Front maakt zich zorgen over deze tendens, aangezien op kamers wonen een goede basis is voor een actief studentenleven. Samen met de Studentenraad Tilburg heeft Front een enquête uitgezet onder studenten om de achterliggende reden hiervoor boven water te halen. De uitslagen zijn bekend en samen met de universiteit zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

Front heeft hard gewerkt om een pilot op te zetten om collegegeld te betalen per vak. Deze ‘flexibel studeren’ pilot wordt september 2017 gestart en zal beschikbaar zijn voor topsporters, mantelzorgers en ondernemers. Front is er groot voorstander van om collegegeld betalen per vak voor alle studenten mogelijk te maken.

Front zet zich het hele jaar door in voor alle studenten van Tilburg University. We doen dit door samen met jou, onze partners en onze vereniging vele zaken aan te kaarten en daarnaast komen we met initiatieven. Hieronder vind je de zaken waar we op dit moment mee bezig zijn. Mis je iets, heb je een leuk idee of wil je graag meedenken? Schroom dan niet en neem contact met ons op!

Blijf op de hoogte!

Wil je graag op de hoogte blijven van zaken die op de universiteit spelen en onze plannen? Volg ons dan via onderstaande buttons!

Wil je graag meedenken en meepraten over onze Universiteit? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Medezeggenschapsvereniging!

Word lid!