#4 Lieke van den Dungen

#4 Lieke van den Dungen

[:en]

Dear fellow student,

Nowadays, you can’t assume that you will find a job after you graduate. Every year, there is a considerable number of students that graduates, so it becomes more and more important that you distinguish yourself. Due to my position within Word Actief Tilburg (translated: become active Tilburg), I know that Tilburg has something to offer for every student. Next to the wide range of associations, the university also has a lot of possibilities, like an exchange or internship. I find it very important that students like you get the opportunity to make such decisions without delaying your study. Next year, I will plead for flexibility during your study program, so that those opportunities are made possible.

Of course, the situation on the labour market nowadays is not the only thing changing these times. Also the international attitude of our university becomes more visible, something you may have already noticed. Currently, I am the chairman of Study Association POLIS, the study association for and by students Organization Studies. Ever since the beginning of this year, we made our association also accessible for international students. I think it is important that there is a clear focus on the development and possibilities for every student and that this is clearly communicated.

Besides, something that I deem as important is the involvement of the students. Eventually I will perhaps become, together with the other members of the Student Party, the one who will present you in the university council. Because of this, I am a supporter of the student participation association of Student Party Front. It creates an opportunity for students to become more involved and to provide input if needed or desired. As a potential representative of students, I think it is very important that the opinions of students are taken into account. Your input is very important. Therefore, do not hesitate to contact me to share your ideas, questions or remarks!

I am really looking forward to go ‘The Extra Mile’ with a lot of enthusiasm. I am ready to make an effort for you.

So, vote number four of Student Party Front between the 12th of April and the 14th of April.

Kind regards,

Lieke van den Dungen

 

[:nl]

Beste medestudent,

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat er voor jou een baan op de arbeidsmarkt te vinden is na het afronden van je studie. Jaarlijks studeren er namelijk vele studenten af en daarom wordt het steeds belangrijker dat jíj jezelf onderscheidt. Door mijn positie binnen Word Actief Tilburg, weet ik dat Tilburg voor iedereen iets te bieden heeft. Naast het actieve verenigingsleven heeft ook de universiteit verschillende mogelijkheden, zoals een exchange of stage. Ik vind het erg belangrijk dat studenten zoals jij de gelegenheid wordt geboden om deze keuzes te kunnen maken zónder studievertraging op te lopen. Ik ga me komend jaar dan ook hardmaken voor flexibiliteit binnen jouw opleiding, zodat die mogelijkheid er is.

Uiteraard is de krapte op de arbeidsmarkt niet de enige verandering van deze tijd. Ook wordt het internationale karakter van onze universiteit steeds zichtbaarder, wat ook jou waarschijnlijk niet is ontgaan. Op dit moment ben ik voorzitter van Study Association POLIS, de studievereniging voor en door studenten Organisatiewetenschappen. Ook wij hebben er dit jaar voor gekozen om onze vereniging toegankelijk te maken voor internationale studenten. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat er ingespeeld wordt op deze ontwikkeling en dat de mogelijkheden voor ieder student duidelijk gecommuniceerd worden.

Wat ik zelf tevens van groot belang acht is de betrokkenheid van de student. Uiteindelijk word ik, samen met de rest van de fractie, misschien wel degene die joú komend jaar gaat vertegenwoordigen. Daarom ben ik een groot voorstander van de medezeggenschapsvereniging van Fractie Front. Dit geeft studenten de mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de medezeggenschap en inbreng te leveren waar mogelijk. Het creëert een laagdrempelig karakter, waardoor we toegankelijker worden voor studenten. Als potentiële vertegenwoordiger van de student vind ik het dan ook erg belangrijk dat er naar de student geluisterd wordt. Jouw inbreng is belangrijk. Schroom dus niet om me te contacten voor jouw ideeën, vragen of opmerkingen!

Ik kijk er erg naar uit om met enorm veel passie ‘The Extra Mile’ te gaan. Ik ben bereid me volledig in te zetten voor jou. Stem dus van 12 tot en met 14 april Fractie Front: nummer vier op de lijst!

Liefs,

Lieke van den Dungen

 

[:]
2016-04-04T10:02:16+01:00 april 4th, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #4 Lieke van den Dungen