#7 Djay Emmers

#7 Djay Emmers

[:en]

For several years it has been known that not only your grades have a great impact on your career in later life. Every student is looking for opportunities to distinguish themselves and, considering current developments, students’ choice to do extracurricular activities are being considered against the advantages of these activities. Front takes in an important place; Front provides the possibility for students to develop themselves with the least limitations. Front also provides that the developments of students and the experiences they acquire can be used for the development of their environment and can be used as much as possible.

Let me introduce myself to you: my name is Djay Emmers, I am 20 years old and third-year student Business Law. As an active member of the Student Rowing Association Vidar, I have gotten the possibilities to make enormous progress in my personal development. This experience taught me that it students should get the opportunity to develop and distinguish themselves beside their studies.

The possibility to acquire experience and skills by using the broad range of extracurricular activities should remain to be used to its full extent. Offering financial freedom for students in order for them to be able to determine how intensively they want to be active beside their studies, is of great importance to me. Doing a board year without the obligation to pay tuition fees and paying tuition fees per course provides the flexibility students need to do extracurricular activities.

Students who are active outside of Tilburg, possess knowledge and experiences which are highly beneficial for Tilburg University. Supporting these students and providing the opportunity to share their experiences, will provides the University much expertise. Due to the fact that these student get in touch with different curricula and cultures, Tilburg University could use their experiences to develop and broaden the international personality of the University.

In my opinion, students should have an environment in which they can optimally perform. Offering video lectures and other audiovisual contents, just like unambiguously and clear communication over the entire study would contribute to this. Sufficient diversity of working places and places to relax on and surrounding the campus would create a more peaceful working environment and would allow students to feel at home.

Do you feel like this serves your personal interests? Vote Front between from the 12th  till the 14th of april!

[:nl]

Al jaren is het een gegeven dat niet alleen je resultaten van groot belang zijn voor je carrière. Iedere student is op zoek naar manieren om zichzelf te kunnen onderscheiden en met de huidige ontwikkelingen worden de voor- en nadelen van nevenactiviteiten sterk afgewogen. Fractie Front neemt hier een belangrijke plaats in; zij zorgt ervoor dat studenten zich met zo min mogelijk beperkingen kunnen ontplooien. Ook zorgt Front ervoor dat opgedane vaardigheden en ervaringen van betekenis zijn voor de ontwikkeling van hun omgeving en zo veel mogelijk toegepast kunnen worden.

Laat ik mezelf even voorstellen: ik ben Djay Emmers, 20 lentes jong en derdejaarsstudent Ondernemingsrecht. Als actief lid van T.S.R. Vidar heb ik in mijn studententijd sprongen kunnen maken in mijn persoonlijke ontwikkeling. Die ervaring heeft mij geleerd dat een student zich ook buiten een studie om moet kunnen ontwikkelen en onderscheiden.

De mogelijkheid om ervaringen en vaardigheden op te doen binnen het brede scala van activiteiten buiten de studie om moet optimaal benut blijven. Het bieden van financiële vrijheid waarin studenten kunnen bepalen met welke intensiteit zij actief willen zijn, vind ik van groot belang. Collegegeldvrij besturen en collegegeld betalen per vak moet de flexibiliteit bieden die studenten nodig hebben om zich naast de studie te kunnen ontwikkelen.

Studenten die buiten Tilburg om actief zijn, bezitten kennis en ervaringen die van grote waarde zijn voor Tilburg University. Het ondersteunen van deze studenten en ze de mogelijkheid bieden hun ervaringen te delen, kan veel opleveren voor de universiteit. Doordat deze studenten in aanraking komen met andere curricula en culturen, biedt het mogelijkheden voor de ontwikkeling van de universiteit en verbreding van het internationale karakter van de universiteit.

Naar mijn mening is het voor studenten belangrijk dat ze een omgeving hebben waarin ze optimaal kunnen presteren. Het aanbieden van videocolleges en andere audiovisuele middelen zou hieraan bijdragen, net zoals eenduidige en duidelijke communicatie binnen de studie. Voldoende diversiteit aan werkplekken en gelegenheden tot ontspanning op en rondom de campus creëert een rustigere werksfeer en laat studenten zich tevens thuis voelen.

Spreekt dit jouw belangen aan? Stem dan Fractie Front van 12 tot en met 14 april!

 

[:]
2016-03-31T07:00:13+01:00 maart 31st, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #7 Djay Emmers