B.E.S.T.

B.E.S.T.

In the academic year of 2013-2014, the University Council agreed with the Strategic Plan of Tilburg University. In chapter six of this plan the aim for one collective organization was included. Part of this aim is the effective organization within the supporting services of Tilburg University. To realise this, the BEST project was introduced, which means Building Excellent Support Tilburg University.

In the first phase of BEST, 13 work groups were created to study all the different services and examine to what extent more efficiency was needed. These work groups were led by a steering group. This resulted in a strategic policy, on which the University Council advised positively in the meeting on February 13. The second phase will now follow, which will be led by the chairman of the Executive Board, Koen Becking, who will work together with two quartermasters.

Everyone, also students, on the university is asked to give input regarding this second phase by means of ateliers where you can talk with the quartermasters. If you have an opinion regarding the efficiency of the support services, you can contact Fractie Front. In March the design of BEST will be discussed in the University Council and in July the council will advise about the reorganization plan.

In het academisch jaar van 2013-2014 heeft de Universiteitsraad ingestemd met het Strategisch Plan van Tilburg University. In hoofdstuk zes van dit plan is het streven naar een collectieve organisatie opgenomen. Een deel van deze doelstelling is de slagvaardige en effectieve organisatie binnen de ondersteunende diensten van de Tilburg University. Om dit te realiseren, is het BEST-project geïntroduceerd, wat betekent Building Excellent Support Tilburg University. In de eerste fase van BEST werden 13 werkgroepen opgericht om de verschillende diensten te bestuderen en te onderzoeken in hoeverre meer efficiëntie nodig was. Deze werkgroepen werden geleid door een stuurgroep. Dit resulteerde in een strategische beleidskeuze, waarover de Universiteitsraad positief geadviseerd heeft in de vergadering op 13 februari.

De tweede fase zal nu volgen, die zal worden geleid door de voorzitter van het College van Bestuur, die samen zal werken met twee kwartiermakers. Iedereen, ook de studenten, op de universiteit wordt gevraagd om input te geven met betrekking tot deze tweede fase door middel van ateliers, waar je met de kwartiermakers kan praten. Als je een mening over de efficiëntie van de ondersteunende diensten, kan je contact opnemen met Fractie Front. In maart ligt het ontwerp van BEST voor in de Universiteitsraad en in juli zal de raad adviseren over het reorganisatieplan.

2015-02-24T14:34:01+01:00 februari 24th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , |0 Comments