Beurspromovendi

Beurspromovendi

In February 2015 the Ministry of Education has published the General Administrative Order (Order in Council) which offers universities the opportunity to experiment with the student status for doctoral students. Universities are asked to register before November 1, 2015 by submitting a detailed plan if they want to participate in the experiment. The Executive Board proposed to participate in this experiment with a pilot at the Graduate School of TiSEM (CentER). However, there are still a lot of uncertainties about the experiment, like for instance with taxes.

Nationwide, there are also many objections for this experiment. One objection is dat Ph.D’s are full employees. Like other academic staff at the universities, doctoral students play a crucial role in both conducting research and teaching as contributing to knowledge transfer. In the experiment, the doctoral students will receive a scholarship instead of a loan and they will not have the same rights as employees, like pension, unemployment benefit or a disability insurance. They will do the same work as employees, but will receive less.

However, scholarship Ph.D’s will receive an extra year, which is needed much because three years is to little to finish the thesis they have to write. Next to this, they will give less education in comparison with the employees. Both extras give the doctoral students more time to promote.

In the proposal of Tilburg University Research Master students can choose between both options. The proposal was discussed during the meetings of the committee education and research and the University Council. Almost every party was against the proposal. They think the extras given with the scholarship option do not weigh against the employee option. There are also still too much uncertainties in the proposal. Every party stated their view in both meetings and the discussion will continue in the new academic year.

In februari 2015 heeft het Ministerie van OCW de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd die de universiteiten de mogelijkheid biedt om te experimenteren met de student-status voor promovendi. Universiteiten wordt gevraagd om zich vóór 1 november 2015 aan te melden voor deelname aan het experiment met de promotiestudent, door het indienen van een gedetailleerd plan. Het College stelt voor om deel te nemen aan dit experiment, met een pilot bij de Graduate School van TiSEM (CentER).Er zijn echter nog veel onzekerheden omtrent dit experiment, oals bijvoorbeeld met de belastingdienst. .

Landelijk zijn er ook veel bezwaren voor dit experiment. Een bezwaar is bijvoorbeeld dat Ph.D’s volwaardige werknemers zijn. Net als ander academisch personeel aan de universiteiten, spelen promovendi een cruciale rol in zowel het uitvoeren van onderzoek en onderwijs als een bijdrage tot valorisatie. In het experiment, zal de promovendi een beurs in plaats van een lening ontvangen en ze zullen niet dezelfde rechten hebben als werknemers, zoals pensioen, werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij zullen hetzelfde werk als medewerkers doen, maar minder ontvangen.

Beurspromovendi zullen wel een jaar extra krijgen, wat nodig is aangezien drie jaar te weinig is om het proefschrift dat ze moet schrijven af te maken. Daarnaast zullen ze minder onderwijs geven ten opzichte van de werknemers. Beide extra’s geven de promovendi meer tijd te promoveren.

In het voorstel van Tilburg University kunnen Research Master-studenten kiezen tussen beide opties. Het voorstel werd tijdens de vergaderingen van de commissie Onderwijs en Onderzoek en de Universiteitsraad besproken. Bijna elke partij was tegen het voorstel, zo ook Fractie Front. We vinden  dat de extra’s gegeven met de beursoptie niet af te wegen zijn tegen de werknemer-optie. Ook zijn er nog te veel onzekerheden in het voorstel. Elke partij verklaarde hun visie over dit experiment in beide bijeenkomsten en de discussie zal worden voortgezet in het nieuwe studiejaar.

2015-07-07T09:53:33+01:00 juli 7th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Beurspromovendi