Brief: zorgen om actief kader ivm leenstelsel

Brief: zorgen om actief kader ivm leenstelsel

Fractie Front heeft in de Universiteitsraadvergadering op 27 maart, naast het initiatiefvoorstel voor regulering verplichte colleges, een brief aan het College van Bestuur ingediend. Hierin wordt de aandacht gevraagd de actieve student van Tilburg University gezien de ontwikkelingen van het aangenomen wetsvoorstel ‘Studievoorschot hoger onderwijs’. Deze brief is opgesteld in samenwerking met het SOTS, TiGeAk en Word Actief Tilburg.

Het in januari aangenomen wetsvoorstel ‘Studievoorschot’ heeft een grote invloed op het studentenleven. Door het afschaffen van de basisbeurs zal de (financiële) drempel tot extra curriculaire activiteiten wellicht groter worden. Studenten van Tilburg University komen vaak vanuit de regio en het is dan ook denkbaar dat deze student thuis zal blijven wonen wat zal resulteren in een studentenleven waarin genoegen wordt genomen met het louter bezoeken van de campus van Tilburg University voor het volgen van colleges.

Met deze brief vragen we naar de visie van het College op het stimuleren van een actief studentenleven vanuit de universiteit. Wil jij de volledige brief lezen? Klik dan hier!

During the meeting of the University Council, Student Party Front has, alongside the initiative proposal for regulating compulsory lectures, handed in a letter to the Executive Board. Herein, the attention is drawn to the active student in relation with the new bill about the loan system. This letter is conducted in collaboration with the SOTS, TiGeAk and Word Actief Tilburg.

The bill ‘Studievoorschot’ (study advance) passed in January and has a great impact on the student life. Study Advance has a major impact on student life. a prejudice to the possibilities mentioned earlier development. By abolishing the basic grant , the (financial) threshold to engage in extra-curricular activities is likely to be greater. Students from Tilburg University often come from the region and it is therefore conceivable that this student will continue to live at home which will result in a student’s life in which pleasure is taken with merely visiting the campus of Tilburg University for attending lectures.

With this letter we ask for the Executive Board’s vision of encouraging an active student life from the university. Do you want to read the entire letter? Click here!

2015-03-31T10:33:30+01:00 maart 31st, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , |0 Comments