Buitenwerkplekken

Buitenwerkplekken

Students have indicated that the campus could be further improved with more outside workplaces, preferably supplied with electricity. Next to that, the Warande campus entrance needs to be improved. Therefore, the University Council has grated finance to renovate the existing outdoor furniture and add extra outside workplaces. The outside workplaces next to the Mensa entrance will be renovated, which means 8 workplaces with electricity. Next to the Cobbenhagen Building, workplaces will be created, which results in 20 workplaces with electricity.

At the entrance of the lunch room in Cobbenhagen Building the existing workplaces will be renovated with electricity. The biggest investment is the first fase of the campus square. A great number of workspaces will be created in front of the Warande building. At the entrance of the Esplanade promenade, a landmark will be placed, in order to emphasize the campus entrance. Also, a better pedestrian crossing from the campus to the Faculty Club and the forest will be realized.

The biggest change is the placement of a terrace with a water tap in front of the Warande Building. This terrace will contain 72 workplaces, of which 42 will contain electricity and 30 will be placed around trees (see image). All these changes will improve the campus ambiance at Tilburg University and will make it possible for students to study outdoor.

Studenten hebben aangegeven dat de campus verder moet worden verbeterd met meer buiten werkplekken, bij voorkeur voorzien van elektriciteit. Daarnaast moet de campustoegang naast Warande worden verbeterd. Daarom heeft de Universiteitsraad financiƫn toegekend voor het renoveren van het bestaande tuinmeubilair renoveren en het toevoegen van extra buiten werkplekken. De buitenwerkplekken bij de Mensa ingang zullen worden gerenoveerd, wat 8 meer werkplekken met electriciteit betekent. Naast het Cobbenhagen gebouw worden werkplekken gecreƫerd, waardoor 20 werkplekken elektriciteit er zullen staan.

Bij de ingang van de lunchroom in Cobbenhagengebouw worden de bestaande gerenoveerd met elektriciteit. De grootste investering is de eerste fase van de campus plein. Een groot aantal werkplekken zullen worden geplaatst aan de voorkant van het Warande gebouw. Bij de ingang van de Esplanade promenade zal een zuil worden geplaatst, om de campus ingang benadrukken. Ook zal een beter zebrapad van de campus naar de Faculty Club en het bos worden gerealiseerd.

De grootste verandering is de plaatsing van een terras met een waterkraan aan de voorkant van de Warande gebouw. Dit terras zal straks 72 werkplekken bevatten, waarvan 42 zal elektriciteit bevatten en 30 werkplekken zullen rond bomen worden geplaatst. Al deze veranderingen zullen de campus sfeer van Tilburg University verbeteren en zullen het mogelijk maken om voor studenten buiten te kunnen studeren.

2015-06-05T09:14:12+01:00 juni 5th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Reacties uitgeschakeld voor Buitenwerkplekken