De Fractie Front Lijst van 2016

De Fractie Front Lijst van 2016

[:en]

We proudly announce our list of 2016!

Lijst 2016

 Clarification of the Candidate List 
Student party Front considers the University as an academic learning environment in which self-development and preparation for the labour market take center stage. Essential to achieve this are a strong students’ representation and input and support from students. Therefore, student party Front decided ten years ago to fund their policy with three pillars in order to ensure continuity. 

A statement heard a lot during the elections is: ‘’ We see the student parties never throughout the year, only when they need our votes during the elections’’.

On the one side student party Front takes place in the university council to represent the students’ voice at the university level. On the other hand, it’s at least as important to inform the students of Tilburg University about the various proposals that are discussed in the university council and to ask students for feedback and input. Student party Front wants to grow and strives for a better and stronger students’ representation. For that reason the structure of the candidate list differs this year from previous years, so there is room for the foundation of a student party association. From September 2016 there will be a student party association!

This student party association is going to play a major role in the interplay between student and student because student party Front sees room for improvement in this interplay. As a result of this the board of student party Front is able to focus more on the content and at the same time the board of the student party association is able to focus more on connecting with students and ask them for input. In this way their voice will be represented even better! Both organisations are inextricably linked to one another and will work together very closely together.

Number 1: Bo Backbier
Bo Backbier is at the forefront in starting the student participation association. As a result, she will become the face of the association as well as the face of Student Party Front.

Front forms the link between the university and its students.  A participation association results in the fact that Student Party Front will be closer to the students, which will strengthening the link. By placing Bo on number one of the candidate list, she is thé face of Student Party Front (especially during the election period). By being this, Bo will make the participation association (and thereby the student participation itself) will become more accessible and approachable.

As chairman of the new participation association, Bo will be very bound up with Student Party Front and she will represent students in an indirect manner. Association and Party are very close-knit and will be work together very closely during the academic year of 2016 -2017. The general goal: elevate the participation to a higher level. As chairman of the participation association, Bo will give away her seat in the University Council to the next candidate on the list, when she would be selected. A vote for Bo during the coming elections is a vote for Student Party Front!

Numbers 2 to 9
Frank, Elbrich, Lieke, Rutger, Janne, Djay, Naomi, Laura
These students are the ‘actual’ candidates. They would like to get a seat in the University Council to represent yoú! The amount of seats which Front will get during next academic year, depends on the amount of votes Front gets during the elections in April. Nine seats are to be divided so one seat is 1/9th of the total of students’ votes. The reality shows that it takes about 600 votes to get one seat.

Number 10 to 30: List Supporters
The students who are on place 10 to 30 are the List Supporters. These are students who support Student Party Front and its vision. This is why they support the party during the election period, as they would like to see Front to be representatives for as many students as possible. So, list supporters do support Student Party Front and students are indeed able to vote on them. However, it is not their goal to get a seat in the Council their selves.

Student Party Front fully supports the elaboration of the participation association. If you have any questions or remarks, do not hesitate to stop by. The door of E 209 is always open for you!

[:nl]

Met trots presenteren wij onze lijst van 2016!

Lijst 2016

Uitwerking Kandidatenlijst
Fractie Front ziet de Universiteit als een academische leeromgeving waar zelfontplooiing en voorbereiding op de arbeidsmarkt centraal staan. Een sterke medezeggenschap en input en draagvlak van studenten zijn hierbij essentieel. Zo koos Front er tien jaar geleden voor om te werken met drie pijlers waarmee continuïteit gewaarborgd blijft.

Een veelgehoorde opmerking tijdens de verkiezingen is: “we zien de medezeggenschapsfracties door het jaar heen nooit, enkel wanneer ze stemmen nodig hebben”.

Fractie Front zit enerzijds in de universiteitsraad om de stem van de student te laten horen op universitair niveau. Anderzijds is het minstens zo belangrijk om voorliggende vraagstukken terug te koppelen naar de student en ervoor te zorgen dat zij de medezeggenschapsfracties kunnen vinden om input te geven. Om daadwerkelijk te blijven groeien en streven naar een nog betere medezeggenschap is er daarom dit jaar gekozen voor een structuur van de kandidatenlijst waarbij plaats is voor de medezeggenschapsvereniging Front die vanaf september 2016 zal starten.

Deze medezeggenschapsvereniging gaat een belangrijke rol spelen in de koppeling tussen de student en de medezeggenschap, daar waar ook Front hier mogelijkheden tot verbetering ziet. Hierdoor kan de fractie nog meer focus leggen op de inhoud en zal tegelijkertijd het bestuur van de medezeggenschapsvereniging focus leggen op het bereiken van en het ophalen van input bij studenten, zodat hun stem gehoord wordt en terugkoppeling wordt geboden! Beide organen zijn dan vanzelfsprekend onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan dan ook een nauw samenwerkingsverband aan.

Nummer 1: Bo Backbier
Bo Backbier neemt het voortouw in het opzetten van deze medezeggenschapsvereniging en is daarmee het gezicht van zowel de vereniging als van Fractie Front. Front vormt de brug tussen de universiteit en student. De medezeggenschapsvereniging zorgt ervoor dat Fractie Front dichter bij de student staat, waardoor deze brug versterkt wordt. Doordat Bo op plek één staat en daarmee het gezicht wordt van Front, wordt de medezeggenschapsvereniging (en daarmee de medezeggenschap) laagdrempelig en toegankelijk. 

Bo is als voorzitter van de medezeggenschapsvereniging nauw betrokken bij Fractie Front en zal studenten op een indirecte manier vertegenwoordigen. Vereniging en fractie gaan hand in hand, en zullen vanaf het collegejaar 2016-2017 intensief met elkaar samenwerken om zo de medezeggenschap naar een hoger niveau te tillen. Als bestuurder van de medezeggenschapsvereniging zal Bo haar zetel afstaan aan de eerstvolgende kandidaat op de lijst. Een stem op Bo tijdens de aankomende verkiezingen is daarom een stem op Front!

Nummers 2 tot en met 9
Frank, Elbrich, Lieke, Rutger, Janne, Djay, Naomi, Laura
De nummers 2 tot en met 9 zijn daadwerkelijk kandidaat. Deze personen willen een zetel bemachtigen en jouw belangen behartigen in de universiteitsraad! De hoeveelheid zetels die Front kan bemachtigen in de Universiteitsraad, is afhankelijk van het aantal stemmen dat Front krijgt tijdens de verkiezingen. In totaal zijn er negen zetels te verdelen. Eén zetel is dus 1/9e van het totale aantal van de door de studenten uitgebrachte stemmen. De praktijk wijst uit dat je voor een zetel ongeveer 600 stemmen nodig hebt.

Nummer 10 tot en met 30: Lijstduwers
De nummers 10 tot en met 30 zijn de lijstduwers. Deze studenten steunen Fractie Front tijdens de verkiezingen. Zij staan achter de visie van Fractie Front en willen daarom dat Front zoveel mogelijk studenten vertegenwoordigt in de medezeggenschap. De lijstduwers steunen Fractie Front en je kunt wel degelijk op ze stemmen maar zij hebben niet als doel om zelf een plek in de universiteitsraad te behalen.

Front staat volledig achter de uitwerking van de medezeggenschapsvereniging. Mocht jij nou nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om langs te komen. De deur van E 209 staat altijd voor je open.

[:]
2016-03-14T12:26:13+01:00 maart 14th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor De Fractie Front Lijst van 2016