De student staat centraal in derde Universiteitsraad!

De student staat centraal in derde Universiteitsraad!

Vrijdagochtend op de zestiende van december 2016 stond de derde Universiteitsraad van het academisch jaar op het programma. Met een vervroegde opening om negen uur omwille van de volle agenda. Er is veel besproken en er zijn mooie resultaten behaald!

Tijdens de openingsspeech van Fractie Front vestigde Frank van Leeuwen de aandacht op het feit dat we bijna ten einde van het kalenderjaar 2016 zijn en dit reden geeft tot een korte terugblik: er zijn al vele mooie momenten de revue gepasseerd en Front heeft in 2016 veel goede punten bewerkstelligd. Echter is dit ook het moment om vooruit te kijken, in deze Universiteitsraad kwamen namelijk punten ter sprake die van groot belang zijn voor de toekomst van Tilburg University. Denk aan het Tilburgs Onderwijs Profiel, het gebouw ‘Reitse Poort’, maar zeker ook de sportkantine. Waar staat Tilburg University in 2025, “are we relevant”? Als het aan Fractie Front ligt zeer zeker. Echter moet daarbij de student centraal blijven staan: ‘student centricity’ op onze universiteit, waarbij innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit werd warm en positief ontvangen. Wij zijn van mening dat de student voorop moet staan en dat we niet moeten spreken over onderwijslast, maar over onderwijslust.

15541894_1300938999978732_3699483928019663924_n

De stukken die als eerste behandeld werden warenfinanciële stukken die ter instemming en advies werden voorgelegd aan de Universiteitsraad. De Universiteitsraad heeft ingestemd met het reservebeleid. Dit heeft als gevolg dat de reserves van de faculteiten een bandbreedte zullen hebben van 15%-25%. Om de reserves uit te geven moet een faculteit een businessplan schrijven wat vervolgens goedgekeurd moet worden door zowel het college van bestuur als de faculteitsraad. Tijdens de bespreking van het financieel beheersingskader kaartte Fractie Front drie zaken aan. Ten eerste: het afromen van de reserves zal plaatsvinden over een periode van 6 á 7 jaar. Ten tweede: het afgeroomde geld is alleen beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Ten derde: het afromen begint pas in 2018. Het College van Bestuur heeft geen gehoor gegeven aan het derde punt en hierdoor heeft de hele raad unaniem negatief gestemd. Het CvB heeft nu drie maanden om met een nieuw voorstel te komen of bij hun standpunt te blijven. Over maximaal drie maanden wordt het onderwerp opnieuw besproken in de universiteitsraad. Ook kwamen de Arbo en Milieu rapportages aan bod waar de gehele Universiteitsraad positief over instemde.

Goed nieuws is er voor alle sporters en speciaal voor de sportverenigingen! De bouw van de sportkantine zal doorgang vinden en de sportkantine zal opgeleverd worden in september 2017. Fractie Front is natuurlijk voor een nieuwe sportkantine en heeft dan ook een positief advies afgegeven. Zeker met de extra toezeggingen van het College van Bestuur is Fractie Front van mening dat er een zeer solide businessplan ligt voor de sportkantine en heeft Front er alle vertrouwen in dat er in september 2017 een mooie sportkantine staat waar menig student profijt van zal hebben. Echter heeft Fractie Front er bij het College van Bestuur op gehamerd dat er voor de korte en lange termijn een oplossing gevonden moet worden voor de Beachvolleybalvelden, en de verschuiving van de hockeyvelden. Het College van Bestuur antwoordde hierop: “we’ll come with a proper solution”.

Verder zijn wij erg tevreden over het huisvestingsplan van Public Governance. Het gebouw, de ‘Reitse Poort’, is de investering waard in de opinie van Fractie Front. Zeker gezien de toezegging die het College van Bestuur richting Fractie Front heeft gedaan dat er 60 werkplekken vrijkomen en dat daarnaast ook het Outreaching Honours Program hier gehuisvest gaat worden. Hierdoor zullen de studenten van het Outreaching Honours Program beter gefaciliteerd worden bij het uitvoeren van dit programma. Daarna is er kort geadviseerd door de fracties over het BKO, het academisch erfgoed Tilburg University, de JADS en het implementatieplan Internationalisering. Over deze onderwerpen is door de Universiteitsraad bij meerderheid positief gestemd, Fractie Front heeft bij het implementatieplan Internationalisering nog aangekaart dat het van belang is om de regelgeving omtrent exchanges niet verder aangescherpt moet worden.

De stukken over het Tilburgs Onderwijs Profiel kwamen vervolgens aan bod. In de Commissie Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie had reeds een felle discussie plaatsgevonden over dit onderwerp en daarin was besloten om het in deze universiteitsraad enkel over het proces omtrent de TOP te hebben. Het College van Bestuur gaf een korte toelichting over dit proces en daarop werd door de raad positief gereageerd. De inhoudelijke discussie zal in de raad van februari plaatsvinden. De fractie heeft inmiddels een kritisch essay met inhoudelijk commentaar naar het College van Bestuur gemaild.

Als laatste heeft Fractie Front tijdens de Rondvraag het College van Bestuur gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheid is om een pilot te starten, waarbij een aantal docenten een kennisclip opnemen en positief in aanraking worden gebracht met digitalisering. Dit lijkt ons een goede zet, juist omdat tijdens gesprekken met docenten bleek dat een aantal docenten negatief tegenover digitalisering staat. Naar inziens van Fractie Front heeft niet alleen de student baat bij het gebruik van digitale tools, maar zeker ook de docent. Op dit moment wordt er al een visie op digitalisering samengesteld en Fractie Front is daar zeer content mee. Wel zijn wij van mening dat wachten met het stimuleren van de docent totdat de visie afgerond is, geen wenselijke situatie is. Zodat wanneer de visie af is er al docenten enthousiast zijn en er al een ruim draagvlak is ontstaan. Fractie Front heeft het college gevraagd om een pilot te starten waarbij docenten via een kennisclip oefententamens zullen bespreken.

2017-04-09T16:50:47+01:00 december 16th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor De student staat centraal in derde Universiteitsraad!