100ste Universiteitsraadvergadering

100ste Universiteitsraadvergadering

[:en]

The 27th of May, the 100th university council took place! Besides celebrating this event with cake, various important topics were discussed.

Internationalization Strategy
ACHIEVED: action plan for housing of International Students
The strategy of TiU states that  the university aims at attracting 20% more International Students. Front fully supports this vision, but first the current facilities need to be adapted. For example, Front is receiving many complaints regarding the lack of dorms for international students. Front addressed this topic and the Executive Board will set up an action plan, which will be presented at the end of the year.

Language Policy
– ACHIEVED: Language requirements will be included in the HR policies and will be part of the Result & Development Interviews
– ACHIEVED: Investigation why only 38% of the academic staff participated in the language assessment
Student party Front initiated a proposal regarding the language requirements of (academic) staff members. During the university council of today this proposal was discussed as a part of the language policy. The Executive Board is willing to tackle the problem of a low level English of teachers. First of all they want to achieve this by making language requirements a part of the Result & Development Interviews that teachers have. Moreover, Front proposed to make sure that every teacher participate in the English assessment. In the opinion of Front only teachers that participate this test successfully, should be able to teach in English. Front made a remark that only 38% of the academic participated the language assessment. The Executive Board will investigate why this number is that low and will look whether it is possible to implement the suggestion Front made. The next step should be putting language requirements into the BKO.

Higher Board Grants and Doing a Board Year Without Paying Tuition Fee
With the active student in mind Student party Front finds it very important that students are able to participate in a (full time) board despite the loan system. Because of this, Student party Front proposed to higher the board grants. Also the option of doing a board year without paying tuition fee was discussed because of the amendment of the VVD, CDA and PvdA during the discussion of ´Wet Versterking Bestuurskracht´. Unfortunately, the Executive Board is not willing to implement both points because of among others the financial consequences. Student party Front will look into other opportunities in order to lower the financial consequences of a board year.

[:nl]

27 mei vond de 100ste universiteitsraadsvergadering plaats! Buiten dat dit werd gevierd onder het genot van taart, stonden er ook belangrijke onderwerpen op de agenda.

Internationalization Strategy
– BEREIKT: Actieplan voor huisvesting van internationale studenten
Uit de internationaliseringsstrategie van de universiteit bleek dat Tilburg University 20% meer internationale studenten wil aantrekken. Fractie Front ondersteunt deze visie van harte, maar niet met de huidige faciliteiten die er zijn voor internationale studenten. Zo krijgt Front te veel klachten over het gebrek aan (gedegen) huisvesting voor internationale studenten. Fractie Front heeft deze problematiek aangekaart en het College van Bestuur gaat hiervoor een actieplan maken, welke in het najaar zal worden gepresenteerd.

Language Policy
– BEREIKT: Taalniveau Engels van docenten in de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken
– BEREIKT: Onderzoek waarom slechts 38% van academisch personeel taaltoets heeft verricht
Fractie Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het taalniveau van medewerkers (docenten specifiek) te verbeteren. Deze werd vandaag in de universiteitsraad besproken onder het mom van het ‘taalbeleid’. Het College van Bestuur is voornemens ook deze problematiek aan te pakken. Allereerst wordt het taalniveau Engels van docenten besproken in de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken die docenten voeren. Daarnaast heeft Front voorgesteld dat alle docenten een taaltoets dienen af te leggen. Enkel docenten die de toets met succes af hebben gelegd, dienen de mogelijkheid te krijgen om in het Engels college te geven. 
Het College van Bestuur gaat onderzoeken waarom op dit moment slechts 38% van het academisch personeel deze taaltoets heeft afgelegd. Dit wordt eveneens in het najaar besproken, waarbij de suggestie van Front wordt meegenomen. De volgende stap is volgens Front om het taalniveau Engels in het BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) op te nemen.

Verhogen Bestuursbeurzen en Collegegeldvrij Besturen
Onder het mom van de ‘Actieve Student’,  vindt Fractie Front het belangrijk dat studenten in staat gesteld worden om een bestuursjaar te doen, ook met het leenstelsel. In het kader hiervan heeft Front een initiatiefvoorstel ingediend om de bestuursbeurzen te verhogen. Daarnaast werd Collegegeldvrij Besturen besproken naar aanleiding van een amendement (VVD, CDA, PvdA) bij de Wet Versterking Bestuurskracht. Helaas was het College van Bestuur – onder andere gezien de financiële consequenties die beide agendapunten hebben – niet voornemens Collegeldvrij Besturen te implementeren of de bestuursbeurzen te verhogen. Fractie Front gaat onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de financiële consequenties van een bestuursjaar te verlagen.

[:]
2016-05-29T18:59:24+01:00 mei 29th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor 100ste Universiteitsraadvergadering