Geen Horloges Meer Tijdens Tentamens

Geen Horloges Meer Tijdens Tentamens

[:nl]Met ingang van 1 mei mogen er geen horloges meer gedragen worden bij tentamens. Deze moeten net als mobiele telefoons in jas of tas worden gestopt. Pas op dat je dit ook daadwerkelijk doet. Mocht een student toch een horloge dragen tijdens een tentamen, wordt er namelijk een proces-verbaal opgemaakt door de surveillant. Deze gaat samen met het gemaakte tentamen naar de examencommissie en het gemaakte tentamen wordt dan niet beoordeeld voordat de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.
De maatregel is genomen om te voorkomen dat er wordt gefraudeerd met een smartwatch. Omdat het niet te controleren is of een horloge wel of geen smartwatch is, zijn alle horloges tegenwoordig uitgebannen. Fractie Front is van mening dat het wel essentieel is dat in elk lokaal werkende klokken hangen als deze regeling wordt ingevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft Front een steekproef gehouden om te controleren of in alle lokalen (werkende) klokken hangen. Dit was inderdaad het geval en is er slechts één klok geconstateerd waarvan de tijd nog op wintertijd stond, dit is reeds doorgegeven aan Facility Services.  Tilburg University heeft daarnaast dat er voor de tijdsaanduiding inderdaad in alle tentamenzalen een klok aanwezig zal zijn. Mocht je toch in een lokaal zitten waar de klok toch niet werkt, help je medestudenten en meld het! Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig via de ‘Report a Defect’-functie op je iStudent app.
Een ander idee van Fractie Front betrefffende dit onderwerp is om een klok te projecteren wanneer er een beamer aanwezig is in het lokaal. Dit idee wordt meegenomen door de organisatie.[:en]

As of May 1st, students are no longer allowed to wear watches during exams. Like cell phones and other devices, watches will have to be stowed in a bag or a coat. It is very important to keep this in mind as an official report will be made by the proctor if a student is caught wearing a watch. The report will be submitted to the Examining Board and the exam will not be graded before the Examining Board had rendered a decision.
The measure had been taken to prevent cheating using smartwatches. Since it is almost impossible to check whether a watch is a smartwatch or not, all watches will be banned. Student Party Front thinks that every room should have good functioning clocks when this regulation is implemented. In order to realize this, Front checked rooms randomly to check whether this rooms have good functioning clocks or not. Luckily enough, every checked room had good functioning clocks with exception of one clock which was still on winter time. This is already pointed out to Facility Services. Moreover, Tilburg University has stated that clocks will be present in all exam rooms to allow examinees to time themselves. When you find yourself in a room without a good functioning clock please report this! This can easily be done with the ‘Report a Defect’-function on your iStudent app.
Another idea of Front regarding this topic is to project a clock on a screen or the wall when a beamer is present in the room. This idea will be held in mind by Tilburg University.

[:]
2017-03-20T15:32:38+01:00 mei 29th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Geen Horloges Meer Tijdens Tentamens