Initiatief: Reguleren verplichte colleges

Initiatief: Reguleren verplichte colleges

Fractie Front heeft de mening van studenten gehoord middels een enquête omtrent de
verplichtstelling van colleges. Deze enquête is afgenomen omdat Fractie Front diverse
klachten heeft ontvangen over deze vorm van onderwijs. Wat uit de enquête bleek is dat veel
studenten verplichte colleges niet nodig vinden en dat het al dan niet naar college gaan de
verantwoordelijkheid is van de studenten zelf. Op basis van deze informatie dient Fractie
Front dit voorstel in dat in beginsel om een regulering vraagt waarin hoorcolleges in ieder
geval niet meer verplicht gesteld kunnen worden en er bij werkcolleges een gewichtige
grondslag voor moet zijn. Wil jij het volledige voorstel lezen? Klik dan hier!

Student party Front received some complaints from students concerning mandatory lectures.
Therefore, student party Front has heard the opinion of students through a survey
concerning mandatory lectures and tutorials. One of the survey’s conclusions is that a great
number of students evaluate mandatory lectures and tutorials as unpleasant. In addition, the
students regard attendance to be a matter of own responsibility. Based on these results,
student party Front initiatives the following proposal:
1. Lectures
When a lecture is an information transfer, it should not be possible to make this lecture
mandatory. This should also be the case when tutorials have the same setting.
2. Tutorials and practical’s
Tutorials and practical’s which need active participation should have distinguished
reasons to oblige a tutorial or practical. Students on faculty or program level should agree
with these reasons. This cannot lead to a complete attendance. 70% attendance is
acceptable for these exceptions. Do you want to read the proposal? Click here!!

2015-03-30T12:10:40+01:00 maart 30th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , |0 Comments