Initiatiefvoorstel Studieklimaat in de UB

Initiatiefvoorstel Studieklimaat in de UB

[:en]

Student Party Front has the opinion that students should feel positive about the living Tilburg University Campus. A pleasant study climate in the university library is strongly connected with this view. Student Party Front sees several possibilities to enhance the study climate in, and the user comfort of the library. These possibilities are incorporated into the initiative proposal ‘Study Climate in the University Library’. Where some propositions have a positive effect on the concept of a ‘living campus’, others have an effect on efficiently using the available work places. The following ideas are embodied in the proposal.

 • Access mechanism in the Library (access gates)
  Student Party Front thinks that all Tilburg University students should always be able to use the facilities of the university and thereby should be able to study in the University Library. As a consequence of the current shortage of workplaces, the latter is not always the case. Also non-Tilburg University students make use of the workplaces in the library which leads to Tilburg University students not making use of these places.  Student Party Front asks the Executive Board to (explore the possibility to) place access gates at the entrance of the library to reduce the shortage of workplaces for Tilburg University students on short term and to prevent disturbing situations in the future. In this way, students will be checked on their student card or ANR when entering the library. To conserve the public nature of the  library as much as possible, Front proposes to exclusively close the gates during exam periods, when problem of shortage of workplaces arises. Moreover, there should be a possibility to request a day pass. In this way, the Brabantcollectie will maintain available for visitors.
   
 • Lockers with a cooling compartment
  Many students like to bring their own lunch or dinner to campus. Especially after the microwaves that were recently placed, bringing your own food is a nice option. To maintain the freshness of the food during the day, a fridge would be a great addition to the campus. Lockers with a cooling compartment would be an even better option according to Student Party Front, considering the private character of a locker.
   
 •  PC availability and a monitor where you can check this
  The system which registers which computers the University Library are taken, does not work properly at the moment. Front proposes to adequately keep notice of the availability of the computers, in order that students get the right information about this matter. This information should be visible via the iStudent app for instance. When the system works properly, Front proposes to place a monitor at the entrance of the library on which the pc availability on campus is made clear. This suggestion is in line with Front’s pillar ‘Communication’, where Front attaches much value to.  
   
 • Re-establish the reservation system
  The reservation system is currently out of order. Consequently, students are not able to see whether their library computer they are working on is reserved for that day. Student Party Front would like to see this reservation system fixed on short term to prevent misunderstanding, miscommunication and irritation and to improve the user comfort.
   
 • Adding a print option to the standing searching computers
  There are three standing searching computers located on the right hand side when entering the library. Student Party Front proposes to add a printing option to these standing computers. This would come at handy when students only want to print a document but there are no workplaces available anymore. The library employees would however take notice of the fact that these places are not used as workplaces but only to print or shortly check information.

The complete proposal can be read here. Mind you, it is written in Dutch. 

[:nl]

Fractie Front hecht veel waarde aan het feit dat studenten een positief campusgevoel ervaren. Hierbij past een aangenaam studieklimaat in de universiteitsbibliotheek. Front ziet verschillende mogelijkheden om zowel dit klimaat als het gebruikersgemak in de UB te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn verwerkt in een vijftal van voorstellen die zijn gebundeld in het initiatiefvoorstel Studieklimaat in de UB. Waar sommige van deze voorstellen een positief effect hebben op het concept ‘living campus’, hebben andere effect op het efficiënt benutten van de beschikbare werkplekken. De volgende ideeën zijn in het voorstel opgenomen: 

 • Toegangspoortjes
  Fractie Front vindt het belangrijk dat alle Tilburg University studenten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de faciliteiten van de universiteit en daarmee ook terecht kunnen in de UB. Door het huidige werkplekken tekort op de campus is dit niet altijd het geval. Ook niet-Tilburg University studenten maken gebruik van de werkplekken in de bibliotheek. Om het probleem omtrent het tekort aan werkplekken op korte termijn enigszins in te perken en om toekomstige overlastsituaties te voorkomen vraagt Fractie Front het College om (de mogelijkheid te onderzoeken om) toegangspoortjes te plaatsen bij de ingang van de bibliotheek, zodat studenten bij binnenkomst worden gecontroleerd op hun studentkaart of ANR. Om het publieke karakter van de universiteitsbibliotheek zo veel mogelijk te waarborgen, stelt Front voor om de toegangspoortjes open te laten buiten de piekperiodes / tentamenperiodes, wanneer er geen tekort aan werkplekken is. Daarnaast moet er een mogelijkheid bestaan om een dagpas aan te vragen zodat de Brabantcollectie toegankelijk blijft voor bezoekers. 
 • Koelkluisjes
  Veel studenten brengen hun eigen lunch/diner mee naar de campus. Met name na het plaatsen van de magnetrons is het meenemen van eigen lunch danwel avondeten een fijne optie voor studenten. Om het meegebrachte voedsel gedurende de dag goed te houden zou het mooi zijn als studenten deze producten gekoeld kunnen bewaren. Een gemeenschappelijk koelkast zou een uitkomst zijn. Om te zorgen dat studenten geen toegang hebben tot de spullen van een ander zijn gekoelde kluisjes volgens Fractie Front een oplossing. 
 • PC availability en een monitor waarop deze zichtbaar is
  Het systeem dat registreert welke computers de universiteitsbibliotheek kent, werkt op dit moment niet adequaat. Front stelt voor dat de beschikbaarheid van computers adequaat wordt bijgehouden, zodat aan studenten de juiste informatie wordt weergegeven die vervolgens raadpleegbaar is via bijvoorbeeld de iStudent app. Wanneer dit het geval is stelt Front voor om bij de ingang van de universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld via de monitor die direct zichtbaar is bij binnenkomst, direct zichtbaar te maken hoeveel computers daadwerkelijk beschikbaar zijn in de universiteitsbibliotheek. Op deze monitor is tevens zichtbaar waar eventueel wel plek is op de campus wat betreft computers. Deze suggestie sluit aan bij de pijler communicatie waar Fractie Front veel waarde aan hecht.
 • Herstellen reserveringssysteem
  Het reserveringssysteem is op dit moment buiten werking, waardoor studenten die gebruik maken van een computer nergens kunnen zien of die gereserveerd is voor diezelfde dag. Fractie Front ziet graag dat dit reserveringssysteem op korte termijn hersteld wordt om, misverstanden, miscommunicatie en irritatie te voorkomen en het gebruikersgemak te verbeteren. 
 • Printoptie toevoegen aan staande zoekcomputer
  Rechts bij binnenkomst staan verschillende staande zoekcomputers. Front stelt voor om een printoptie toe te voegen aan deze staancomputers. Wanneer studenten even snel iets willen printen, maar de werkplekken dat niet toelaten, zou deze printoptie een uitkomst kunnen bieden. De balie dient er dan wel op toe te zien dat studenten deze plek niet gebruiken als werkplekken, maar louter om te printen.   

Het volledige voorstel is hier te vinden. 

[:]
2016-02-25T20:34:43+01:00 februari 25th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Initiatiefvoorstel Studieklimaat in de UB