Initiatiefvoorstellen: Videocolleges en Openingstijden Student Desk

Initiatiefvoorstellen: Videocolleges en Openingstijden Student Desk

Fractie Front heeft in de universiteitsraad van 9 oktober een initiatiefvoorstel ingediend omtrent investeringen in videocolleges. Fractie Front is van mening dat verbetering mogelijk is op Tilburg University wat betreft het aantal videocolleges. Wil je weten op wat voor manier? Het complete initiatiefvoorstel is hier te lezen.

Een tweede initiatief van Fractie Front betreft ruimere openingstijden van de Student Desk. Middels een enquête is namelijk gebleken dat er onder studenten behoefte is aan ruimere openingstijden. Fractie Front vindt dat de Student Desk voor alle studenten toegankelijk moet zijn, ook voor degenen die overdag niet de mogelijkheid hebben om de Student Desk te bezoeken door bijvoorbeeld een stage of het feit dat ze deeltijdstudent zijn. Daarom heeft Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend betreffende een pilot voor openingstijden van de Student Desk gedurende de avonduren, één dag in de week. Geïnteresseerd in het voorstel? klik hier

Student Party Front handed in an initiative proposal regarding investments in video lectures. Student Party Front thinks that improvements can be made in the amount of video lectures provided at Tilburg University. If you are interested in the complete proposal, you can read it here.

Moreover, a second initiative proposal has been handed in as well. By means of a survey, the need for extended opening hours of the Student Desk was investigated and it turns out that there is indeed a need for these extended opening hours. Student Party Front has the opinion that the Student Desk should be accessible for all students. Also for the ones who are not able to visit the Student Desk during the day, due to an internship for instance. That is why Student Party Front proposes a pilot regarding extended opening hours of the Student Desk during the evenings, one day a week. When you want to read the proposal, click here.

2015-10-11T14:44:54+01:00 oktober 11th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Initiatiefvoorstellen: Videocolleges en Openingstijden Student Desk