Nieuw onderwijsprofiel

Nieuw onderwijsprofiel

Tilburg University formulated a new vision for her Education Profile! In 2013, the University Council agreed with the Strategic Plan. However, the vision on Tilburg University’s education did not met the demands of the University Counsil. Therefore the Executive Board conducted a new vision: the Tilburg Education Profile. In September the Committee Education and Research talked about this profile for the first time. A lot of remarks were made, which have been taken into consideration.

The Tilburg Education Profile has four characteristics: exploring, engaging, connecting and activating. These characteristics will work as a framework in which faculties, studies and lecturers can develop appropriate initiatives. Next to this, the profile contains several proposals which will be implemented institution-wide. The goal of this is to create a disctinctive character for Tilburg University.

An important implication of the Tilburg Education Profile is that small-scale education will be implemented on the University. From the beginning of your study you will be following classes in a group with a maximum of 40 students. Those students are lead by a teacher-team and the groups can be combined when following hearing- and dialogue lectures. In this way, students will know eachother by name and they are part of a fixed small group.

Also, every student will be able to go on exchange, follow an internship or do a minor on a different faculty or University without having to deal with a delay in their studies in their third year. This is possible in the so called “mobility window”, a semester in the third year of your studies, which will be free of regular mandatory courses. An uniform annual schedule is an important precondition to create this flexibility. To implement this annual schedule, students will be involved in the process.

Next to this, the students of Tilburg University will be trained in 21st century skills, both in- and outside of the curriculum. Feedback on both skills and content is very important. The Executive Board also proposed an e-portfolio in which students can keep track of their personal development. However, this is a student-facility and therefore the University Council will receive additional information. Fractie Front has received many complaints about this e-portfolio from several associations and therefore we demanded this extra information.

It is good that the university has a vision for the Tilburg Education Profile, so that prospective students know and what they can expect when they decide to come study at Tilburg University.

Tilburg University heeft een nieuw Onderwijsprofiel! In 2013 heeft de Universiteitsraad ingestemd met het Strategisch Plan. Echter, de onderwijsvisie voldeed niet aan de eisen van de Raad. Daarom heeft het College van Bestuur een nieuwe visie ontwikkeld: het Tilburg Onderwijs profiel. In september sprak de commissie Onderwijs en Onderzoek voor de eerste keer over dit profiel. Hier zijn toen veel opmerkingen gemaakt, die zijn meegenomen.

Het Tilburg Onderwijs Profiel heeft vier kenmerken: exploring, engaging, connecting and activating. Deze eigenschappen zullen werken als een kader waarin faculteiten, studies en docenten passende initiatieven kunnen ontwikkelen. Daarnaast bevat het profiel een aantal voorstellen die instellingsbreed zullen worden uitgevoerd. Het doel hiervan is om een onderscheidend karakter voor Tilburg University te creëren.

Een belangrijke verandering van het Tilburg Onderwijs Profiel is dat kleinschalig onderwijs op de universiteit zal worden geïmplementeerd. Vanaf het begin van je studie maak je deel uit van een groep met een maximum van 40 studenten. Die studenten worden begeleid door een docentteam en de groepen kunnen worden gecombineerd bij het volgen van hoor- en dialoogcolleges. Op deze manier zullen de studenten bij naam gekend worden en deel uitmaken van een vaste kleine groep.

Ook zal elke student de mogelijkheid krijgen om zonder studievertraging op exchange te gaan, een stage te volgen of een minor op een andere faculteit of universiteit kunnen doen op uitwisseling, volgt een stage of doe een minor op een andere faculteit of universiteit in het derde jaar. Een uniforme jaarplanning is een belangrijke voorwaarde om deze flexibiliteit te creëren. Om deze jaarlijkse schema implementeren, zullen de studenten worden betrokken in het proces.

Daarnaast zullen de studenten van de Universiteit van Tilburg worden getraind in de 21st Century Skills, zowel binnen als buiten het curriculum. Feedback op zowel vaardigheden en de inhoud is erg belangrijk. Het College heeft ook een e-portfolio, waarin studenten hun persoonlijke ontwikkelingen kunnen bijhouden voorgesteld. Echter, dit is een studentenvoorziening en daarom is hier instemmingsrecht op. Vanwege vele klachten vanuit verenigingen over dit e-portfolio heeft Fractie Front daarom een extra stuk ge-eist wat nog toegezonden wordt.

Het is goed dat de universiteit nu het Tilburg Onderwijs profiel heeft, zodat de toekomstige studenten weten en wat ze kunnen verwachten als ze besluiten om te komen studeren aan Tilburg University.