Protesten niet aan de orde

Protesten niet aan de orde

Fractie Front wordt vandaag veel gebeld door lokale en landelijke pers over de nationale actiedag die morgen zal plaatsvinden. De actievoerders die nu een sit-in houden in het Maagdenhuis hebben opgeroepen tot dit protest vanwege de bestuurscultuur, het gebrek aan democratie en rendementsdenken. Fractie Front benadrukt tijdens de telefonische interviews dat de Tilburgse studentenfracties gehoord worden door het College van Bestuur en een goede positie hebben aan de onderhandeltafel. Protesteren of actievoeren is dan ook niet aan de orde.

Natuurlijk zijn er ook in Tilburg maatregelen waardoor keuzevrijheid en zelfstandigheid van studenten kan worden ingeperkt, echter wordt hierover gesproken binnen de instelling met het College van Bestuur. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het opnemen van een verplicht (struikel)vak in het BSA, dat vorig jaar besproken is en naar aanleiding van felle kritiek van studentenfracties niet is doorgevoerd.
Door landelijke overleggen zien we dat studenten niet overal evengoed gehoord worden. We hopen dan ook op een verbetering op de instellingen waar actie wordt gevoerd. Een goede, democratische en stabiele medezeggenschap is van cruciaal belang zeker gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.


Student Party Front is being called by local and national press regarding the national protest day that will take place tomorrow. We emphasize that the parties in Tilburg are heard and we have a good position within the negotiations. Therefore, protesting is not an issue.

Of course there are measures that limit the freedom of choice and therefore the independence of students. However, we talk about this with the Executive Board. An example is given with the inclusion of a mandatory course in the BSA, which was discussed last year. The student parties were against it, which led to the fact that this plan was not introduced. We see that students are not always heard in the same way, so we hope for improvement. A good, stable, democratic participation is crucial especially given the national developments in the field of education.

2015-03-03T12:01:00+01:00 maart 3rd, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |0 Comments