Resultaat ‘Food for all Tastes’

Resultaat ‘Food for all Tastes’

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel dat Fractie Front en personeelsfractie TiU International in samenwerking hebben geschreven, worden er verschillende pilots gestart op de universiteit.

Magnetrons op de Campus
Er zijn op verschillende plekken op de campus magnetrons geplaatst zodat studenten voortaan hun eigen eten kunnen opwarmen. De magnetrons zijn geplaatst op de volgende plekken: in de koffiecorner van de bieb (ruimte L141), naast de koffie automaten in de lunchroom in P, naast de koffieautomaten in de lunchroom in C en in gebouw M in de koffiehoek (M41). De pilot duurt tot en met 31 december, waarna hij zal worden geëvalueerd. Bij de evaluatie van de proef wordt gekeken naar gebruik, kosten, veiligheid, schoonmaak en hygiëne.

Beschikbaarheid van Warme Maaltijden in de Mensa
Het komt voor dat maaltijden sneller lopen dan ingeschat en dat deze daardoor vóór sluitingstijd zijn uitverkocht. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel zal er van 1 november tot 31 december een pilot lopen waarin gegarandeerd wordt dat reguliere warme maaltijden tot 20.00 uur verkocht worden.
Voor de Halal maaltijden doet het probleem van het uitverkocht zijn van de maaltijden zich vaker voor dan bij de reguliere maaltijden. Dit is te wijten aan de beperkte ruimte voor de Halal uitgifte. Om deze reden wordt de Halal corner uitgebreid. Dit wordt zo snel mogelijk door Facility Services gerealiseerd.

Verstrekking Vegetarische Maaltijden
Er worden extra bain-marie units geplaatst in het werkblad naast de warme maaltijden, waardoor er meer afzet ruimte ontstaat om meer componenten in de vegetarische maaltijdverstrekking aan te bieden. De presentatie, het assortiment en de componenten van het vegetarisch aanbod kunnen hierdoor verder worden verbeterd en uitgebreid. De doelstelling is om met ingang van begin november 2015 met deze pilot te starten die tot 31 december 2015 zal duren.

De laatste twee proeven worden ook na afloop geëvalueerd. Daarbij zal worden gekeken naar gebruik en kosten.

As a result of the joint initiative proposal of Student Party Front and TiU International, several pilots will start at Tilburg University.

Microwaves on Campus
Students can heat up their own food as from now, since microwaves have been placed at different locations on campus. The microwaves have been placed at the following places: at the coffee corner in the library (room L141), next to the coffee machines at the lunchroom in building P, next to the coffee machines in the lunchroom in building C and in building M (in the coffee corner, M41). The pilot will last until the 31st in December, after which it will be evaluated. In this evaluation, attention will be paid to usage, costs, safety, cleaning and hygiene.

Availability of Warm Meals in the Mensa
It happens that some regular warm meals are sold out before closing time. Because of the initiative proposal, a pilot will start the 1st of November and will last until the 31st of December in which will be guaranteed that warm meals are available until 20.00h. The problem even more arises for the Halal meals. The reason is that the Halal corner has limited space. Therefore, the Halal corner will be expanded as soon as possible by Facility Services.

Distribution of Vegetarian Meals
Extra bain-marie units will be placed on the counter besides the warm meals counter. By doing so, more room will be available to offer more components of vegetarian meals. In this way, the presentation, the variety of the assortment and the component of the vegetarian food supply can be broadened and expanded. The goal is to start with this pilot in the beginning of November 2015. This pilot will also last until December 31st.

The last two pilots will be evaluated afterwards. Especially usage and costs will be evaluated.

2015-10-29T14:55:40+01:00 oktober 29th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Resultaat ‘Food for all Tastes’