Tweede Universiteitsraad

Tweede Universiteitsraad

Deze maandagochtend stond de tweede U-raad op het programma. Tijdens de opening in de Ruth First-zaal de eerste foto van de medezeggenschapsmuur onthuld. Nadat deze foto onthuld was door Machiel Hermans,ging de U-raad over tot de orde van de dag.

Het eerste stuk dat besproken werd ging over de pilot waarbij studenten de mogelijkheid hebben om online papers in te leveren. Fractie Front vroeg het College van Bestuur onderzoek te doen naar de systemen waarin meer dan alleen papers ingeleverd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan online tentamens en assessments. Deze vraag werd gesteld met het oog op toekomst waarbij digitalisering een steeds grotere rol gaat spelen. Het CvB stond positief tegenover een dergelijk onderzoek. 

Daarnaast werd er een presentatie gegeven over gender equality binnen topfuncties van de universiteit. Hierover was het onduidelijk of de universiteit zich focust op vrouwen op de topfuncties ongeacht de kwaliteit of dat kwaliteit te allen tijde voorop gesteld zou worden. Fractie Front heeft op deze onduidelijkheid gewezen en het belang benadrukt dat de universiteit zich in beginsel richt op de kwaliteit binnen de topfuncties.

Het CvB deed ook de mededeling dat zij tijdens haar bezoek aan de Shanghai University overeenkomsten heeft gesloten met betrekking tot het Talent Outreach Program. Dit moet studenten de mogelijkheid bieden om tijdens hun studie een stage te lopen bij Nederlandse bedrijven die gevestigd zijn in China. 

Tijdens de rondvraag zijn door Fractie Front enkele zaken aangekaart. De taal binnen de medezeggenschap is al tijden een punt van discussie. Zeker op facultair niveau ontstaan er problemen met de Engelse taal en merkt men dat de kwaliteit van de discussie achteruit gaat op het moment dat de vergadering in het Engels wordt gevoerd. Fractie SAM en Fractie Front hebben dit punt daarom in het University Forum aangekaart en daaruit is het plan naar voren gekomen voor het centraal aanschaffen van enkele fluistersets. Door dit centraal te regelen kunnen alle faculteiten hiervan gebruik maken en houden we de juiste controle op deze sets. De studentenfracties hebben daarom, gesteund door het University Forum, een initiatiefvoorstel geschreven.

Enkele jaren geleden heeft Fractie Front een voorstel ingediend over het harmoniseren van de OER. Fractie Front heeft gevraagd om een update om te monitoren of wel voldoende geharmoniseerd wordt en monitoren  in hoeverre ook daadwerkelijk álle studenten erop vooruit gaan. Fractie Front gaat samen met het University Forum een lijst op te stellen met punten die in de geharmoniseerde onderwijs- en examenregeling terug moeten komen. Met deze lijst wil Front inspelen op de belangen van de student en meer van hun wensen terug laten komen in de OER.

Op het punt van digitalisering zijn ook enkele vragen gesteld. Allereerst heeft Front gevraagd om een update omtrent de digitalisering. Vorig jaar oktober zijn namelijk verschillende actionteams opgericht waarvan Front benieuwd is hoe het hiermee staat. Daarnaast heeft Fractie Front aangekaart dat de apparatuur beschikbaar is om colleges audiovisueel op te nemen, maar dat het gebruik hiervan afneemt. Front heeft dit dan ook voorgelegd aan het CvB, welke heeft aangegeven hier nog geen kennis van genomen te hebben, maar er naar zal kijken. 

Als laatste heeft Front gewezen om het ruimtegebrek binnen de universiteit, enkele verenigingen, waaronder  Serve The City, heeft tot op heden nog geen nieuwe kamer toegewezen gekregen, ondanks dat zij over twee weken haar kamer al moeten verlaten. Het CvB erkende dat dit inderdaad een probleem is en zal vandaag nog kijken naar dit probleem. 

Al met al kunnen we stellen dat dit een zeer kort, maar krachtige U-raad was.

2017-04-09T16:51:10+01:00 november 15th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede Universiteitsraad