Uniform systeem cursusevaluaties

Uniform systeem cursusevaluaties

You are probably familiar with the course evaluations. Students are asked to evaluate the courses they followed. The education committees use the results of these evaluations to improve education at Tilburg University.

The response rates appear to be very low, while the results are used for many targets, such as result- and development interviews and even promotions. There must be a reason why students don’t evaluate their courses.

Therefore Student Party Front suggests to implement a system that is used by the “Vrije Universiteit” in Amsterdam as well. On the one hand, with this system students could indicate why they don’t evaluate their courses. The system could then inform them about the purpose of the evaluations. On the other hand, the system could increase the response rate. This ensures that the results used for many target are reliable and a better representation of the opinions of the students that took the courses.

Therefore Fractie Front handed in an initiative proposal in the university council this morning. Would you like to know more about this initiative proposal regarding the course evaluations, you can read it here

Waarschijnlijk ken je het wel de cursus evaluaties, er wordt aan jou als student gevraagd om het vak dat je gevolgd hebt te evalueren. Met deze resultaten kunnen de opleidingscommissies uiteindelijk aan de slag om het onderwijs daadwerkelijk echt te verbeteren. Nu blijkt te zijn dat op veel faculteiten het responspercentage heel erg laag is, terwijl met deze resultaten wel resultaatontwikkeling gesprekken worden gedaan met medewerkers en er ook promoties vanaf kunnen hangen.

Er is vast een reden waarom studenten weinig of niet invullen. Daarom pleit Fractie Front voor een systeem dat wordt gehanteerd op de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit systeem kan enerzijds achterhalen waarom studenten de evaluaties weinig of niet invullen en zou hier dan uiteindelijk ook iets kunnen verbeteren. Studenten weten dan dat er daadwerkelijk iets mee gebeurd. Anderzijds kan het systeem ervoor zorgen dat het responspercentage an sich verhoogd kan worden. Zodat de resultaten waarmee gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij resultaat- en ontwikkelingsgesprekken en promoties, maar ook de bespreking in de opleidingscommissies, ook gedragen resultaten zijn door veel studenten. Fractie Front heeft daarom in de universiteitsraad een initiatiefvoorstel ingediend. Mocht je hier meer informatie over willen, kijk dan hier.