Universiteitsraad 4 juni

Universiteitsraad 4 juni

Flexstuderen (UR 2484)
In 2017 begon Tilburg University deel te nemen aan het experiment met flexibel studeren. Het experiment loopt tot 2023 en jaarlijks wordt een regeling voor de deelnemers opgesteld. De regeling moet opnieuw worden vastgesteld en er wordt voorgesteld om de regeling voor flexibel studeren goed te keuren voor de gehele duur van het experiment, tot en met het studiejaar 2022-2023. Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht voor het geval we vinden dat meer studenten aan dit programma moeten kunnen deelnemen. We vroegen het bestuur naar de mogelijke invloed van het nieuwe bachelor ondernemerschap. We hopen dat veel nieuwe studenten interessante ideeën vinden om een nieuwe startup te starten en we zullen deze studenten ondersteunen met het verkrijgen van de ‘flexstuderen’ voordelen. De huidige status van de studenten die onder dit traject vallen, moet hier uiteraard niet onder lijden.

Midterm review impact program (2018-2019) (UR 2484)
Op basis van het tussentijdse resultaat voor de Key Performance Indicator (KPI) en inzichten van het Impact Team over de afgelopen twee jaar worden in het tussentijds verslag drie voorstellen aanbevolen: 

  1. Beter gedefinieerde maatschappelijke thema’s. Het Impact Team stelt voor om de brede (en relatief vage) Impact Thema’s te vernauwen tot tastbare en concrete maatschappelijke thema’s. 
  2. Governance. Om de impact in de scholen en in de onderzoeksgemeenschappen beter te verankeren, wordt voorgesteld om de huidige governance-structuur aan te passen voor de resterende looptijd van het Impact Programma. Het Impact Team stelt het College van Bestuur voor om de decanen betrokken, verantwoordelijk en aanspreekbaar te maken in de roadmaps en plannen met betrekking tot de geïdentificeerde maatschappelijke thema’s. Op die manier kunnen onderzoeksprogramma’s in de scholen beter aansluiten op de maatschappelijke thema’s en worden de decanen verantwoordelijk voor de bijdrage van hun school aan de maatschappelijke thema’s: dat betekent dat ze gevraagd kunnen worden om tijd van hun personeel, of om inzet voor veelbelovende labs of Academische Werkplaatsen. 
  3. Organisatie van het Impact Team. Het Impact Team stelt voor om te blijven werken met twee Academische Leiders voor Impact (Sitskoorn en Wilthagen), bijgestaan door een Academisch Adviseur Informatica voor de Samenleving (Fleuren).

Jaarverslag 2019 1(UR 2485)
Het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening inclusief de begroting, het verslag van het bestuur en de overige financiële gegevens. Het legt ook verantwoording af over de branchecode goed bestuur. Het verslag heeft de verplichting om verantwoording af te leggen over een goede uitvoering van de activiteiten waarvoor we overheidsgeld hebben ontvangen en over een efficiënt gebruik van deze middelen, ook in het licht van de institutionele strategie.

Strategische Samenwerking Gemeente Tilburg (UR 2486)
De gemeente Tilburg en de universiteit ondertekenden in juni 2018 een strategische samenwerkingsagenda. Deze agenda is gericht op het intensiveren van de samenwerking. Deze intensivering bestaat uit het creëren van meer samenhang tussen de verschillende activiteiten en het brengen van de samenwerking op lange termijn. Ook is er de wens om de krachten te bundelen om externe financiering te onderzoeken en te realiseren. De agenda bestaat uit verschillende thema’s, waarbinnen één of meerdere gezamenlijke activiteiten lopen. Dit kunnen zowel onderzoeksgerelateerde als niet-onderzoeksgerelateerde activiteiten zijn. Deze notitie beschrijft de context van de samenwerkingsagenda en de huidige dynamiek van de samenwerking.

Wij als Front zijn van mening dat de samenwerking met de gemeente Tilburg van groot belang is.

Response on initiative proposal SAM digital exchange (UR 2488)
Op het initiatiefvoorstel van Fractie SAM, waarin de fractie om meer mogelijkheden tot digitale exchange (het volgen van online vakken op partneruniversiteiten) pleit, kwam deze universiteitsraad een reactie van het CvB. Deze hield in dat mogelijkheden tot digitale/blended exchange in het nieuwe ENGAGE (een nieuw samenwerkingsverband tussen Europese universiteiten) verkend worden. Tevens is digital/blended exchange deel van het vernieuwde Erasmus Plus 2021-2027 programma.

Response on initiative proposal SAM well-being day (UR 2489)
Fractie SAM stelde in dit initiatief voor samen met Studentenraad Tilburg een welzijnsdag op te richten voor de Tilburgse student. Het College van Bestuur reageerde positief op dit voorstel en kent een een bedrag van  €1000 toe om deze dag te organiseren. Deze dag wordt vanaf volgend jaar tijdens de Health week georganiseerd.

Analysis annual financial statements schools and divisions (UR 2490)
Tijdens deze universiteitsraad stond de analyse van de jaarrekeningen van de verschillende scholen en divisies van de universiteit ter discussie. In dit stuk wordt het gecombineerde financiële resultaat (inkomsten en uitgaven) van de scholen en divisies en aparte analyse van de verschillende scholen en divisies gepresenteerd. Alle partijen waren positief over dit stuk. 

Marktaandelen 2019 (UR 2492)
Het Marktaandelen verslag 2019 geeft inzichten in Tilburg University’s meest recente marktaandelen voor onderwijs. Deze marktaandelen vormen de basis voor overheidsfinanciering. Tilburg University heeft een gecontroleerde groeistrategie en is succesvol in het bereiken van dit doel. Het marktaandeel van TIU voor het totaal aantal geregistreerde studenten is nu al een aantal jaren aan het groeien. Het groeiende aantal van nieuwe bachelorstudenten is de meest belangrijke onderliggende reden voor deze groei. het beleid van TIU omtrent het aanbieden van premaster programma’s voor studenten die graag willen registreren voor een master maar (nog) niet de juiste kwalificaties hebben is succesvol gebleken. De registraties voor TIU premaster programma’s zijn aan het stabiliseren. Dit verslag gaat verder met het feit dat het aantal Niet-Nederlandse studenten aan het groeien is op alle Nederlandse universiteiten. De situatie van TIU is niet veel verschillend dan die op andere universiteiten. De groei in het marktaandeel voor diploma’s is te wijten aan de groei van het aantal geregistreerde bachelorstudenten over de laatste jaren. Het meer stabielere marktaandeel voor master diploma’s is in lijn met de ontwikkelingen van het marktaandeel voor deze studenten.

2020-06-10T11:53:15+01:00 juni 10th, 2020|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad 4 juni