Verslag universiteitsraad 6 oktober 2017

Verslag universiteitsraad 6 oktober 2017

Naamsverandering TSH
Tilburg School of Humanities verandert haar naam naar Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Deze naamsverandering geeft de ontwikkelingen van de faculteit weer en zet een stip op de horizon voor komende jaren. De faculteit zelf had al unaniem ingestemd met de voorgestelde naamsverandering. In de Universiteitsraad kaartten Front en de onafhankelijken partij aan dat de communicatie over deze naamsverandering naar nieuwe studenten belangrijk is. Met de ontwikkelingen rondom data science op andere faculteiten, moet het voor nieuwe studenten duidelijk zijn dat de naamsverandering de connectie tussen humanities en digital sciences weergeeft, niet digital sciences op zichzelf. Het College van Bestuur belooft goed naar de communicatie hiervan te kijken.            

PEDP en Westerdijk Talent Schema
Bij de PEDP wordt vanuit de overheid en vanuit de universiteit de ambitie uitgesproken over het feit dat vrouwen moeilijker hogere functies in het onderwijs en onderzoek toegewezen krijgen. Dit stuk kwam ter sprake tijdens de universiteitsraad waarbij de personeelsfracties hun twijfels uitspraken over de slagingskans. Het CvB gaf aan dat ze hier wel achter staan. Na toezegging is dit stuk unaniem ingestemd.

Consequenties uitbreiding campus
Front heeft aangegeven dat door de toegenomen drukte op de campus steeds vaker gevaarlijke situaties ontstaan. Front opperde daarom om een fietspad op de promenade aan te leggen, van gebouw A tot en met de bibliotheek, zodat fiets- en wandelverkeer van elkaar gescheiden wordt.           

Initiatiefvoorstel Front avondcolleges       
Tijdens de Universiteitsraad stond ons initiatiefvoorstel omtrent avondcolleges ter discussie op de agenda. Front vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan activiteiten naast hun studie, die veelal in de avonduren plaatsvinden. Front streeft daarom naar geen colleges in de avonduren. Wegens het capaciteitsprobleem is dit echter niet mogelijk, vandaar dat Front zich hard maakt voor het opnemen van colleges in de avonduren. Tijdens een voorafgaande commissievergadering liet het College van Bestuur weten een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van dit initiatiefvoorstel en snel met antwoorden te komen. In de universiteitsraad liet het College ook weten hiermee bezig te zijn, maar nog geen concrete antwoorden heeft op dit vlak.

Initiatiefvoorstel Front Duurzaamheid
Front heeft in de Universiteitsraad aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Ook onze achterban heeft meerdere keren aangegeven dat hier meer aandacht aan moet worden besteed. Het College heeft aangegeven dat het onderwerp voldoende wordt vermeld in het strategisch plan wat de komende Universiteitsraad op de agenda staat.

Rondvraag

2017-10-19T17:11:13+01:00 oktober 6th, 2017|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Verslag universiteitsraad 6 oktober 2017