Collegegeldvrij besturen

Collegegeldvrij besturen

With the loan system studying becomes more expensive and this has the result that students do not want to become active. Student Party Front is a supporter of being active alongside your study and is therefore looking at the possibilities to have a tuition-free board year. Interesting? Click on read more for more information. Met het leenstelsel wordt studeren duurder, waardoor je minder snel actief wordt naast je studie. Fractie Front is juist voorstander van actief zijn en onderzoekt de mogelijkheden voor collegegeldvrij besturen. Interessant? Klik op lees meer voor meer informatie.