cursusevaluaties

Uniform systeem cursusevaluaties

Course evaluations. Every student is familiar with them, but do not fill them in. Student Party Front wants a new system, since the quality of education can be improved with the results of those evaluations. Want to know more? Click on read more for more information. Cursusevaluaties. Iedere student is er bekend mee, maar ze worden niet ingevuld. Fractie Front pleit voor een nieuw systeem, aangezien de kwaliteit van onderwijs dankzij de evaluaties verbeterd kan worden. Meer weten? Klik dan op lees meer voor meer informatie.