Onderwijs

Onderwijs- en zelfstudiecentrum

The Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (Education- and self-study center): new lecture halls and workplaces. The demolition of Prisma will start!Het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum: nieuwe collegezalen en werkplekken. De sloop van Prisma zal beginnen!