Protesten

Protesten niet aan de orde

Fractie Front emphasizes that the parties in Tilburg are heard and we have a good position within the negotiations. Therefore, protesting is not an issue. Click on read more for more information. Fractie Front benadrukt dat de Tilburgse studentenfracties gehoord worden door het College van Bestuur en een goede positie hebben aan de onderhandeltafel. Protesteren of actievoeren is dan ook niet aan de orde. Meer weten? Klik op lees meer voor meer informatie.