Student

International Student Advisory Platform

[:nl]Fractie Front is op zoek naar internationale/internationaal georiënteerde studenten die graag plaats willen nemen in de International Student Advisory Committee die vanaf 1 september zal starten. Klik op 'lees meer' voor meer informatie. [:en]Student Party Front is looking for international (oriented) students who want to take a seat in the International Student Advisory Committee (ISAC) starting from September 1st. Click on 'read more' for more information about the committee. [:]

2017-03-18T16:41:28+01:00 juni 15th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor International Student Advisory Platform

Bereikt: Printcomputer in de UB

[:nl]Dankzij beide studentenfracties staat er sinds kort er een print pc in de bibliotheek. Deze computer is uitsluitend bedoeld om te printen en bevindt zich onder de trap in de niet-stilteruimte. Ideaal als het druk is in de bieb, zodat je niet eerst een beschikbare pc hoeft te zoeken als je iets wil printen![:en]Thanks to both student parties there is now a print computer available in the library. This computer is exclusively for printing purposes. The print computer is located underneath the stairs in the non-silent area. Now you don’t need to search for an available pc when the library is crowded![:]

2017-03-20T15:27:17+01:00 mei 29th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Bereikt: Printcomputer in de UB

140 Extra Werkplekken Aangekondigd

[:nl]Na regelmatig signalen te hebben ontvangen van beide studentenfracties Front en SAM betreffende het werkplekken tekort wordt in de zomer 143 extra studenten-werkplekken gebouwd op verschillende locaties op campus. Bekijk hier de bouwplannen en de locaties van de geplande werkplekken.[:en]After different remarks about the shortage of workplaces on campus from both of the Student Parties Front and SAM, there will be build 143 extra student-workplaces on campus. You can read here where these will be build and how they will look when finished. [:]

2017-03-20T15:29:51+01:00 mei 29th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor 140 Extra Werkplekken Aangekondigd

Bereikt: Brief voor Ouders Betreffende Bestuursjaar

[:en]Student Party Front and the Executive Board of Tilburg University have composed a letter addressed to parents of students who want to do a board year. It addresses positive sides of doing a board year. [:nl]Fractie Front heeft tezamen met het College van Bestuur een algemene brief opgesteld die gericht is aan ouders van studenten die graag bestuurlijk actief willen worden. De brief benadrukt positieve kanten van het doen van een bestuursjaar. [:]

2016-05-29T18:26:40+01:00 mei 29th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Bereikt: Brief voor Ouders Betreffende Bestuursjaar

#2 Frank van Leeuwen

[:en]Frank is 20 years old and a third year Public Administration student. Besides his study, he is active as a member of many associations in sport, youth work and carnival. Furthermore, he is an active member of study association Magister JFT and has participated in several committees of Magister JFT | Juribes and student party Vrijspraak. [:nl]Frank van Leeuwen is 20 jaar en zit in het derde jaar van zijn studie Bestuurskunde. Naast zijn studie is hij actief bij verschillende verenigingen op het gebied van sport, jongerenwerk en carnaval. Daarnaast is hij actief bij Magister JFT en heeft verschillende commissies gedaan bij Magister JFT| Juribes en medezeggenschapsfractie Vrijspraak. [:]

2016-04-04T10:06:18+01:00 april 4th, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #2 Frank van Leeuwen

#5 Rutger Maas

[:en]Rutger is 22 years old and a public administration student. After his first year, he joined student association T.S.C. St. Olof and became active in fraternity Vriendenclub Torpedo. You will find more information and Rutger's plans here[:nl]Ruter is 22 jaar en student bestuurskunde. Na zijn eerste jaar is hij lid geworden bij studentenvereniging T.S.C. St. Olof en is hij actieff geworden bij Vriendenclub Torpedo. Je vindt hier meer informatie over Rutger en zijn plannen. [:]

2016-04-04T07:00:40+01:00 april 4th, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #5 Rutger Maas

#6 Janne Wijdeven

[:en]Janne Wijdeven is a 22-years old Philosophy student. Besides her study, she follows a scholarship program at the Thomas More Foundation. She is an active member of Student Association Plato and Sorority D.O.T and she is participating in the Outreaching Honors Program. Furthermore, she followed an internship at the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Last year, she was part of a community project that focused on sustainable campus events and she is currently leading the Resource Mobilization Team. [:nl]Janne Wijdeven is 22 jaar en studeert filosofie. Naast haar studie volgt ze het beurzenprogramma van Stichting Thomas More en is ze actief lid van T.S.V. Plato en Damesdispuut D.O.T. Verder volgt ze het Outreaching Honors programma en heeft ze stage gelopen bij Voedsel- en Agricultuur Organisatie in de Verenigde Naties. Vorig jaar maakte ze deel uit van een project met als doel om de campus duurzamer te maken en op dit moment leidt ze het ‘Resource Mobilization Team’. [:]

2016-04-01T07:00:01+01:00 april 1st, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #6 Janne Wijdeven

#9 Laura Picavet

[:en]Laura is 20 years old and currently following the studies Business Law and Tax Law. Besides her studies, she is an active member of T.S.C. Olof. She has done several committees and is active in her sorority Beau Geste. You can find Laura's plans here[:nl]Laura is 20 jaar en studeert Ondernemingsrecht en Fiscaal recht. Naast haar studies is ze actief bij T.S.C. Olof bij verschillende commissies en dispuut Beau Geste. Laura's plannen vind je hier![:]

2016-03-29T07:00:35+01:00 maart 29th, 2016|Categories: Actueel, Kandidaten, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor #9 Laura Picavet

De Fractie Front Lijst van 2016

[:en]Student Party Front's list of 2016! For explanation and clarification, click on 'read more'. [:nl]De Lijst van Fractie Front van 2016! Voor uitwerking en uitleg, klik op 'Lees meer'. [:]

2016-03-14T12:26:13+01:00 maart 14th, 2016|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor De Fractie Front Lijst van 2016

Handleiding Weekagenda in Google- of Outlook Agenda

Student Party Front and Student Party ECCO (Faculty Council of TiSEM) created a guideline which explains how to import your lecture schedule into Google Calander of Outlook agenda. Click on 'Read more' to see the document. Fractie Front heeft in samenwerking met ECCO (Faculteitsraad van TiSEM) een handleiding gemaakt waarin staat omschreven hoe je je collegerooster in Google Calander of Outlook Agenda kan importeren. Klik op 'Lees meer' om het document te kunnen bekijken.

2015-11-25T09:12:18+01:00 november 25th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Handleiding Weekagenda in Google- of Outlook Agenda