Wet Studievoorschot

Brief: zorgen om actief kader ivm leenstelsel

Student party Front has drafted a letter in collaboration with the SOTS, TiGeAk and Get Active Tilburg to the Board which expresses the concerns regarding the active studentin relation to the 'Wet Studievoorschot' (study advance). More information? Click on read more!Fractie Front heeft in samenwerking met het SOTS, TiGeAk en Word Actief Tilburg een brief aan het College opgesteld waarin de zorgen voor de actieve student in relatie met de Wet Studievoorschot worden geuit. Meer weten? Klik dan op lees meer!