Visie 2019-03-29T14:05:32+01:00

Onze visie

Front zet zich maximaal in voor de belangen van alle studenten aan Tilburg University. Binnen onze visie staat de actieve student centraal. Om deze overkoepelende filosofie te ondersteunen hanteren wij de volgende drie pijlers:

• Internationalisering
• Digitalisering
• Living Campus

Hieronder zullen deze pijlers verder worden toegelicht:

Actieve Student

Naast dat Front zich inzet voor elke student aan Tilburg University, richten wij ons voornamelijk op studenten die bewust ‘the extra mile’ gaan. Tegenwoordig is het vaak niet genoeg om alleen te studeren, studenten moeten zich onderscheiden. Door een actieve houding creëren deze studenten kanalen voor zichzelf en anderen.

Maar wie zijn nou die studenten die bewust ‘the extra mile gaan?’. Front ziet een actieve student als een student die:

• Er bewust voor kiest om meer te doen dan wat puur noodzakelijk is voor zijn of haar studie;
• Zich door middel van het ontplooien van activiteiten op persoonlijk en academisch vak ontwikkelt;
• Zich door de inzet voor en het resultaat van zijn of haar studie positief onderscheidt van medestudenten;
• Een extra bijdrage levert aan de universitaire gemeenschap door zijn of haar inzet en activiteiten.

Front vindt het dan ook heel belangrijk dat de mogelijkheden voor een actief studentenleven naast je studie er blijven en zal zich hier altijd voor blijven inzetten.
Dit betekent dat er wordt ingezet op het gebied van faciliteiten, ondersteuning en begeleiding om dit mogelijk te maken.

Internationalisering

Tilburg University is in toenemende mate internationaal georiënteerd. Er is een druk uitwisselingsverkeer van kennis, studenten en docenten tussen onze universiteit en vele universiteiten in andere landen. Tilburg University ambieert een toenemende participatiegraad van studenten aan exchangeprogramma’s. Het is gebleken dat buitenlandervaring steeds essentiëler wordt bij het solliciteren. Daarnaast ondersteunt de universiteit internationale studenten die naar Nederland komen. Te denken valt aan de informatieverstrekking op de universiteit die volledig in Engels wordt omgezet. Front vindt het dan ook van groot belang dat in het kader van internationalisering zowel de internationale als de Nederlandse student wordt bijgestaan.

Front zal zich daarom onder andere richten op de informatievoorziening en de huisvesting van internationale studenten. Betere integratie van internationale studenten en distance exams zijn ook onderwerpen die hoog op de agenda van Front staan om de komende jaren te bereiken.

Digitalisering

Door de toenemende druk op het hoger onderwijs in Nederland worden universiteiten steeds meer gedwongen zich te hervormen omdat faciliteiten en werknemers onder pressie staan. Front is van mening dat een groot deel van de oplossing gevonden kan worden in het digitaliseren van het onderwijs en wil dan ook dat Tilburg University meegroeit met deze trend. Naast het digitaliseren van het onderwijs in de vorm van onder andere het opnemen van videocolleges en kennisclips vindt Front dat er nog ruimte voor verbetering is in de communicatie tussen student en universiteit. Door informatie makkelijk en toegankelijk te maken voor studenten in zowel de app als op de website en een deel van de Student Desk te digitaliseren hoopt Front de communicatie te verbeteren en het proces van informatievergaring minder tijdrovend te maken.

Living Campus

De compacte campus van Tilburg University is uniek in Nederland en Front ziet deze campus als een enorm belangrijke plek, omdat studenten hier een groot deel van hun studententijd door brengen. Front vindt dat deze campus zo ingericht moet worden dat studenten hier optimaal kunnen studeren maar ook ontspannen. Front streeft ernaar om de ervaring op de campus te verbeteren door bijvoorbeeld verbetering van de eetgelegenheden, uitbreiding van de sportfaciliteiten, uitbreiding van het aantal (buiten)werkplekken maar bijvoorbeeld ook de dienstverlening als het gaat om studentenwelzijn. Door de groei van Tilburg University zal de campus op de korte termijn veranderen en zullen er een aantal gebouwen gerenoveerd en nieuw gebouwd worden. Duurzaamheid staat bij Front hoog in het vaandel en naast het streven naar een ‘groene’ campus wil Front ook het bewustzijn van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties onder studenten vergroten.

Blijf op de hoogte!

Wil je graag op de hoogte blijven van zaken die op de universiteit spelen en onze plannen? Volg ons dan via onderstaande buttons!

Wil je graag meedenken en meepraten over onze Universiteit? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Medezeggenschapsvereniging!

Word lid!