Wat doen we? 2019-03-28T13:47:36+01:00

Wat doen we?

Het belangrijkste werk van de leden van Front is het vertegenwoordigen van studenten in de Universiteitsraad, de diverse faculteitsraden en overleggen met bestuurlijke organisaties, op plaatselijk en landelijk niveau. Op deze pagina vind je wat we de afgelopen jaren bereikt hebben, welke initiatiefvoorstellen we ingediend hebben en waar we op dit moment mee bezig zijn. Daaronder hebben we op een rijtje gezet hoe de Universiteitsraad werkt en waar wij op universitair, lokaal en landelijk niveau mee bezig zijn.

UNIVERSITEITSRAAD

De Universiteitsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van Tilburg University. Er worden universiteitsbrede zaken behandeld die voor de gehele universiteit van toepassing zijn.

Voordat de Universiteitsraad plaatsvindt, wordt er in commissievergaderingen voorbereidend werk verricht. Deze drie commissies zijn: Dagelijks Bestuur (DB), Financiën & Infrastructuur (CFI) en Onderwijs, Onderzoek & Impact (OO&I). In het DB vergadert het College van Bestuur over strategische zaken en personeelsbeleid. Bij het CFI komen met name financiële zaken, vastgoed en faciliteiten aan bod. Bij O,O&I wordt gesproken over veranderingen omtrent onderwijs, onderzoek en impact.

DE CYCLUS

Tilburg

Tilburg University

NEDERLAND

Tilburg University Society

In het najaar 2009 is de UvT Sociëteit van start gegaan. Doel van de UvT Sociëteit is het verbinden van de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Onder het genot van een diner kunnen de deelnemers vrijelijk van gedachten wisselen rondom een actueel maatschappelijk vraagstuk vanuit hun kennis en ervaring als bestuurder, beleidsmaker of wetenschapper. Klik hier om te zien welke thema’s aan bod zijn gekomen.

Interstedelijk Studenten Overleg

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), gevestigd in Utrecht, is opgericht door studenten uit het hele land die actief waren in de medezeggenschap om de krachten van medezeggenschap in het onderwijs te bundelen in de richting van de landelijke politiek.

Front participeert samen met de andere lidorganisaties in werkgroepen en commissies van het ISO. Tijdens deze werkgroepen en commissies worden zowel specifieke als algemene problemen over bijvoorbeeld het leenstelsel, de OV-jaarkaart, onderwijsintensivering etc. Daarnaast worden door het ISO voor de lidorganisaties gedurende het hele jaar diverse activiteiten en evenementen georganiseerd en worden er door het ISO of externe bureaus trainingen en cursussen verzorgd. Meer weten over het ISO? Klik dan hier.

Landelijk Overleg Fracties

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een initiatief van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Front is aangesloten bij het LOF. Bij verschillende bijeenkomsten van het LOF wordt aandacht besteed aan de stand van zaken op verschillende universiteiten en hoge scholen. Ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs worden onder de loep genomen. Meer weten over het LOF? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte!

Wil je graag op de hoogte blijven van zaken die op de universiteit spelen en onze plannen? Volg ons dan via onderstaande buttons!

Wil je graag meedenken en meepraten over onze Universiteit? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Medezeggenschapsvereniging!

Word lid!